Jak obniżyć koszty tworzenia oprogramowania dedykowanego bez utraty jakości? 10 praktycznych wskazówek

Czytaj więcej

Decydując się na stworzenie dedykowanego oprogramowania bądź aplikacji wiele firm zastanawia się, czy można w jakiś sposób zredukować jego koszt. Z doświadczenia wiemy, że ostateczna cena projektowanego rozwiązania zależy od wielu czynników, ale praktycznie zawsze można ją obniżyć dzięki dobremu przygotowaniu projektu i optymalizacji procesów.  

Problemy z utrzymaniem planowanego poziomu kosztów dotyczą wielu projektów, szczególnie dużych i złożonych przedsięwzięć. Zgodnie z wynikami badania przeprowadzonego wspólnie przez firmę McKinsey oraz University of Oxford blisko 45% dużych projektów IT przekracza swój budżet.  

W tym artykule przedstawimy kilka praktycznych wskazówek, w jaki sposób można ograniczyć koszty tworzenia niestandardowego oprogramowania, dbając jednocześnie o jego jakość.  

Jakie są najczęstsze przyczyny przekroczenia budżetu projektów IT?

powody przekroczenia budżetu projektu IT

Wspominaliśmy, że czynników wpływających na ostateczną cenę tworzonego oprogramowania jest wiele. Na niektóre z nich nie mamy wpływu, ale w większości projektów przekraczających zakładany budżet dzieje się to z przyczyn, których można było uniknąć.  

We wspomnianym wcześniej badaniu przeprowadzonym przez firmę McKinsey oraz University of Oxford, pośród najczęstszych przyczyn wzrostu kosztów wymieniano: 

 • w 13% przypadków – niejasne cele projektu i brak skupienia na aspekcie biznesowym,
 • w 11% przypadków – często zmieniające się wymagania oraz techniczne skomplikowanie projektu,
 • w 9% przypadków – problemy kompetencyjne, obejmujące źle dopasowany zespół oraz brak niezbędnych umiejętności,
 • w 6% przypadków – nierealistyczny harmonogram projektu i brak odpowiedniego planowania,
 • w pozostałych 6% przypadków przyczyny były nieznane bądź niezależne od wykonawcy.

Z wyników tego badania jednoznacznie wynika, że przy odpowiednim sprecyzowaniu założeń, opracowaniu strategii rozwoju oprogramowania oraz planowaniu większości problemów udałoby się uniknąć.  

Co konkretnie można zrobić, aby obniżyć koszty tworzenia oprogramowania w przypadku Twojego projektu?

1. Przeprowadź badanie rynku, poznaj potrzeby swoich użytkowników i upewnij się, że Twój projekt ma sens 

najczęstsze powody porażki projektów IT

W przypadku systemów bądź aplikacji, które adresowane są do użytkowników zewnętrznych i mają przynosić firmie konkretne zyski, kluczowe znaczenie ma określenie, jakie funkcje powinien mieć produkt, aby wzbudził zainteresowanie.  

Warto o tym pamiętać, gdyż zgodnie z danymi opublikowanymi w portalu Statista.com, w 42% przypadków powodem porażki startupów, które tworzyły aplikacje mobilne, był brak rynkowej potrzeby i zainteresowania użytkowników.   

Z tego powodu, zanim podejmiesz decyzję o stworzeniu nowego produktu i rozpoczniesz jakiekolwiek działania związane z tworzeniem oprogramowania, musisz zyskać pewność, że Twój pomysł ma sens.  

Aby to osiągnąć, powinieneś:  

 • precyzyjnie określić grupę docelową,
 • zebrać informacje o użytkownikach, obejmujące m.in. dane demograficzne, zainteresowania, oczekiwania i potrzeby, które Twój system lub aplikacja miałyby zaspokoić,
 • przeprowadzić analizę konkurencji, poznać produkty, z którymi będziesz współzawodniczyć i określić, czym wyróżniać się będzie Twoje rozwiązanie.

Jak najpełniejsze poznanie rynku docelowego i potrzeb użytkowników jest pierwszym krokiem w kierunku obniżenia kosztów tworzenia oprogramowania.  

Wiedząc, komu ma służyć powstający produkt i jakie potrzeby ma zaspokajać, będziesz w stanie opracować listę kluczowych cech oprogramowania i jego funkcji, dzięki czemu zespół projektowy od początku będzie wiedział, jaki ma być zakres prac do wykonania.  

Pozwoli to na opracowanie odpowiedniego harmonogramu projektu i jego sprawną realizację, gdyż wymagania odnośnie oprogramowania, precyzyjnie określone już na początku projektu, nie będą się co chwilę zmieniać, powodując opóźnienia i podnosząc koszty.  

2. Skorzystaj z doświadczenia ekspertów dzięki outsourcingowi i uniknij kosztownych błędów w procesie tworzenia oprogramowania

Jedną ze skuteczniejszych metod na obniżenie kosztów tworzenia oprogramowania dedykowanego wciąż pozostaje outsourcing IT. Wynika to z faktu, że zaangażowanie specjalistów w modelu outsourcingowym jest zdecydowanie tańsze niż zatrudnienie ich w formule in-house.  

Zgodnie z danymi opublikowanymi przez firmę Accelerance w raporcie „2022 Global Software Outsourcing Trends and Rates Guide”, uśredniony koszt zatrudnienia specjalisty in-house to 83-112$ za godzinę, w porównaniu do 40-90$ za godzinę w przypadku outsourcingu

koszty zatrudnienia in-house vs koszt outsourcingu

Inne, dodatkowe korzyści, poza bezpośrednimi oszczędnościami, które może przynieść Twojej firmie wykorzystanie outsourcingu w rozwoju oprogramowania dedykowanego obejmują:

 • dostęp do dużej puli wykwalifikowanych specjalistów zatrudnionych przez software house, bez konieczności samodzielnego prowadzenia rekrutacji,
 • większą elastyczność, dzięki możliwości szybkiego rozszerzenia zespołu o dodatkowe osoby, kiedy potrzebne są konkretne umiejętności,
 • zwiększoną produktywność, przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów szkolenia pracowników,
 • możliwość skoncentrowania się na innych, istotnych działaniach biznesowych, dzięki wsparciu software house’u w zarządzaniu projektem,
 • pewność, że w projekcie zostaną wykorzystane najbardziej optymalne rozwiązania i technologie, dzięki doświadczeniu wykonawcy w realizacji podobnych przedsięwzięć,
 • znaczne ograniczenie ryzyka niepowodzenia projektu, a co za tym idzie – utraty znacznych środków, które zostały w niego zainwestowane.

O tym, że przedsiębiorstwa dostrzegają korzyści wynikające z outsourcingu tworzenia oprogramowania może świadczyć systematyczny wzrost liczby firm, które całość lub część prac programistycznych wykonują we współpracy z software housem. Zgodnie z danymi opublikowanymi we wspomnianym już raporcie firmy Accelerance, w roku 2021 było to 56% ankietowanych przedsiębiorstw, zaś w 2022 – już 60%.  

Jeśli chciałbyś dowiedzieć się więcej na temat skali oszczędności, jakie w przypadku Twojego projektu może przynieść outsourcing, zachęcamy do kontaktu z naszymi doradcami. 

jak zmniejszyć koszty projektu dzięki outsourcingowi

Przydatne informacje możesz znaleźć również na naszym blogu, gdzie publikujemy regularnie artykuły poświęcone temu zagadnieniu, takie jak na przykład Outsourcing zespołów i specjalistów IT – koszty, zalety i wady.  

3. Zadbaj o jasne określenie i udokumentowanie swoich wymagań od początku projektu

Niezależnie od tego, czy zdecydujesz się tworzyć oprogramowanie dedykowane dla swojej firmy w oparciu o outsourcing czy wewnętrzny zespół, musisz zadbać o jasne zdefiniowanie wymagań technicznych i ich odpowiednie udokumentowanie.  

Brak konkretów w tym zakresie lub błędna interpretacja wymagań spowodowana ich niejasnym przedstawieniem, przekłada się bezpośrednio na wzrost kosztów projektu.  

Poza koniecznością poświęcenia dodatkowej pracy na poprawki wynikające z niedokładnego określenia wymagań, firmy, które realizują złożone projekty IT bez dokładnej analizy swoich potrzeb biznesowych i odzwierciedlenia ich w dokumentacji, ryzykują, iż produkt końcowy nie będzie spełniać ich oczekiwań.  

Koszty błędów popełnionych na etapie określania wymagań projektowych są znaczne – zgodnie z danymi przytoczonymi przez Donalda Firesmitha w artykule “Common Requirements Problems, Their Negative Consequences, and the Industry Best Practices to Help Solve Them”, jedynie w samych Stanach Zjednoczonych błędy w wymaganiach kosztują amerykańskie firmy ponad 30 miliardów dolarów rocznie

Trzeba również wziąć pod uwagę, że im bardziej zaawansowany jest projekt w momencie, kiedy wykryjemy i podejmiemy próbę usunięcia błędu, tym większy będzie jej koszt. 

Zgodnie z wynikami badań opublikowanych przez Rogera S. Pressman i Roberta B. Grady, koszt usunięcia błędu po uruchomieniu systemu jest 80 razy większy, niż w przypadku jego korekty na etapie określania wymagań względem systemu.  

koszty usunięcia błędu w systemie przy różnym zaawansowaniu prac

Oprócz uniknięcia kosztownych błędów w tworzonym produkcie, poświęcenie odpowiedniej ilości czasu i środków na dokładne określenie wymagań na jak najwcześniejszym etapie przekłada się na wiele innych aspektów projektu: 

 • ułatwia poszukiwanie i wybór odpowiedniego dostawcy,
 • pozwala na dokładne oszacowanie kosztów stworzenia oprogramowania,
 • pozwala wybrać najbardziej odpowiednie technologie i rozwiązania,
 • ułatwia komunikację z zespołem programistów, którzy dokładnie wiedzą, czego się od nich oczekuje,
 • ogranicza ryzyko nieporozumień wynikających z niejasnego określenia oczekiwań względem produktu.

Przydatnym narzędziem, które może być dla Ciebie wsparciem na wczesnym etapie określania wymagań, jest brief oprogramowania dla software house’u, o którym więcej możesz dowiedzieć się z naszego artykułu – Jak przygotować brief dla software house’u? Kompleksowy poradnik dla Klienta

4. Poświęć czas i środki na odpowiednie planowanie, dzięki czemu unikniesz nieprzewidzianych wydatków 

Zgodnie z danymi opublikowanymi przez portal ResearchGate.net, przyczyną porażki w blisko 39% projektów IT jest brak odpowiedniego planowania.  

Wszelkie zmiany wprowadzane w trakcie projektu przekładają się na dodatkowy czas i koszty, dlatego odpowiednie zaplanowanie zarówno kształtu produktu, jak też sposobu jego stworzenia ma kluczowe znaczenie dla sukcesu całego przedsięwzięcia.  

Na tym etapie prac, jeśli wybraliśmy już software house, który będzie realizować dla nas projekt, dobrym pomysłem jest przeprowadzenie warsztatów discovery, które pozwolą omówić i sprecyzować cele projektu, wymagania względem wykonawcy oraz oczekiwane rezultaty. 

Efektem dobrze przeprowadzonych warsztatów discovery będzie jasny, realistyczny plan działania, który stanowić będzie punkt wyjścia dla programistów. 

Prawidłowo przygotowane i przeprowadzone warsztaty discovery zapewniają wszystkie materiały, dzięki którym można rozpocząć dalsze prace nad produktem, takie jak:  

 • wizję produktu,
 • roadmapę projektu,
 • stack technologiczny,
 • strategię rozwoju produktu,
 • szkice oraz makiety,
 • zestawienie kluczowych funkcjonalności,
 • wstępny budżet projektu
 • ramowy harmonogram projektu.

O tym, jak duże znaczenie dla sukcesu przedsięwzięcia ma odpowiednio wczesne zaplanowanie wszystkich istotnych aspektów projektu przy udziale właściwych interesariuszy, może świadczyć przytoczony przez firmę McKinsey przykład jednego z banków.  

W trakcie projektowania systemu nie wzięto pod uwagę potrzeb i wymagań każdego z departamentów, które miały użytkować system i dopiero na kilka miesięcy przed jego planowanym uruchomieniem zaangażowano w prace dział finansowy. Doprowadziło to do zmiany zakresu projektu i wprowadzenia poważnych modyfikacji w modułach księgowych, które związane były z niedawnym wprowadzeniem oprogramowania do zarządzania wynikami i koniecznością integracji obu rozwiązań.  

Zmiany, które nie zostały zaplanowane i były wprowadzane na tak późnym etapie projektu, opóźniły jego zakończenie o 3 miesiące i kosztowały dodatkowe 8 milionów dolarów. 

5. Zadbaj o dobrą komunikację z całym zespołem projektowym

W przypadku każdego projektu, nie tylko dotyczącego opracowania oprogramowania dedykowanego, ogromne znaczenie dla sukcesu przedsięwzięcia ma sprawna i jasna komunikacja.  

Zgodnie z danymi opublikowanymi przez Project Management Institute (PMI), projekty realizowane przez firmy, w których wdrożono skuteczne strategie i narzędzia komunikacji, mają o 28% większą szansę na osiągnięcie zakładanych celów, o 34% na dostarczenie rozwiązania w terminie, a także o 28% na utrzymanie zakładanego poziomu budżetu niż ma to miejsce w przypadku firm z nieefektywną komunikacją.

wpływ jakości komunikacji w zespole na projekt IT

Warto pamiętać, iż opracowanie nawet najlepszej dokumentacji projektowej nie zapewni sukcesu, jeśli będziesz mieć trudności w komunikacji ze swoim zespołem lub wykonawcą.  

Nieporozumienia, wynikające ze złego przepływu informacji stanowią realne zagrożenie dla projektu i zwiększają jego koszty, dlatego warto temu zagadnieniu poświęcić odpowiednio dużą uwagę.  

6. Wybierz odpowiednie narzędzia i technologie, które pozwolą zaoszczędzić czas i zredukować koszty  

narzędzia oraz technologie wykorzystywane przez SOFTIQ

Wspomnieliśmy już o korzyściach, które może przynieść Twojemu projektowi zaangażowanie zewnętrznego partnera. Oprócz niższych kosztów pracy w modelu outsourcingowym warto wziąć również pod uwagę znaczenie, jakie dla sukcesu przedsięwzięcia ma wybór odpowiednich technologii.  

W tym kontekście spotyka się często zapożyczone z języka angielskiego określenie stacku technologicznego (lub software stack). Jest to całość programów, aplikacji, baz danych, frameworków i innego rodzaju systemów i usług technologicznych, z których korzystano w pracy nad Twoim oprogramowaniem dedykowanym.  

Wybór odpowiednich technologii i narzędzi może być skomplikowany, jeśli brak Ci doświadczenia w tym zakresie. Dzieje się tak, ponieważ określone narzędzia sprawdzają się lepiej lub gorzej podczas tworzenia oprogramowania lub aplikacji.  

W tym z pewnością ogromnym wsparciem będzie odpowiednio wybrany software house, który dobierając odpowiednie rozwiązania, pomoże Ci uniknąć najczęstszych problemów, które mogą pojawić się w procesie tworzenia oprogramowania i związanych z nimi kosztów.  

Wybrane języki programowania i technologie będą przekładać się nie tylko na koszty opracowania i utrzymania systemu, ale również możliwość jego dalszego rozwoju, wydajność i skalowalność.   

7. Wybierz partnera korzystającego z metodyki DevOps lub zaimplementuj ją w swoim zespole

DevOps to metodyka kładąca nacisk na poprawę wydajności i produktywności na każdym etapie tworzenia oprogramowania, dzięki zastosowaniu odpowiednich narzędzi oraz praktyk, służących automatyzacji i integracji procesów. 

Coraz więcej firm decyduje się na wykorzystanie tej metodyki, gdyż właściwie zaimplementowana przynosi wymierne efekty, których skalę dobrze obrazują dane publikowane corocznie w raporcie “Accelerate State of DevOps Report” przez działający w ramach Google Cloud zespół DORA (DevOps Research and Assessment). Przykładowo, w roku 2021 aż 46% firm, które wdrożyły metodykę DevOps odnotowało spadek kosztów związanych z opracowaniem oprogramowania, a 42% deklarowało poprawę jakości tworzonych systemów.  

przykładowe korzyści z wdrożenia metodyki DevOps

Skuteczne wdrożenie i wykorzystanie metodyki DevOps wymaga głębokich zmian w kulturze organizacji i sposobie pracy zespołów.  

W SOFTIQ rozumiemy, że stosowanie praktyk DevOps to nie tylko automatyzacja i optymalizacja procesów z wykorzystaniem najnowszej technologii, ale przede wszystkim zmiana mentalności, dzięki której stworzyliśmy przyjazne środowisko pracy dla zespołów DevOps.  

Dowiedz się więcej na temat praktyk w zakresie DevOps, które stosujemy bądź skontaktuj z jednym z naszych doradców, jeśli chciałbyś poznać szczegóły naszej oferty w tym zakresie. 

8. Rozważ budowę wersji MVP swojego produktu, aby zweryfikować pomysł i usprawnić ostateczne rozwiązanie 

wybrane korzyści z budowy systemu w modelu MVP

Usługi MVP Development, czyli opracowania działającego produktu z minimalnym zestawem funkcji, cieszą się coraz większym zainteresowaniem Klientów. Mimo, iż nie jest to końcowy produkt, pozwala na interakcję z użytkownikami, zebranie ich opinii oraz wychwycenie na wczesnym etapie ewentualnych błędów w założeniach.  

Główne korzyści z opracowania oprogramowania w modelu MVP obejmują:

 • oszczędność czasu i środków – dzięki szybkiemu zweryfikowaniu założeń można odpowiednio zaplanować dalszy rozwój projektu, oszczędzając czas i pieniądze;
 • szybkie informacje zwrotne – w przypadku niektórych projektów funkcjonalna wersja MVP może powstać już po kilku tygodniach, dając okazję na szybkie zebranie opinii użytkowników i podjęcie decyzji o dalszym rozwoju projektu;
 • poznanie potrzeb użytkowników – MVP pozwala na ocenę, jakie funkcjonalności będą przydatne na dalszym etapie rozwoju projektu, a także jak odpowiednio podejść do przyszłych działań marketingowych;
 • minimalizacja ryzyka – dzięki możliwości przetestowania założeń, zmierzenia poziomu zainteresowania produktem i wczesnego wykrycia potencjalnych problemów znacznie zmniejsza się ryzyko związane z realizacją projektu w klasycznym modelu.

Pamiętając, jak bardzo wzrasta koszt zmian w systemie i usunięcia nie wykrytych wcześniej błędów, im bardziej zaawansowany jest etap prac nad nim, z pewnością warto jest rozważyć, czy w przypadku Twojego projektu opracowanie wersji w modelu MVP (Minimum Viable Product) nie będzie opłacalne.  

9. Od początku prac nad projektem wdrażaj praktyki Quality Assurance (QA) oraz Quality Control (QC) i zadbaj o odpowiednie testowanie produktu

jakość realizowanych procesów quality assurance

Quality Assurance (QA) jest procesem skupiającym się na takim zaprojektowaniu i wdrożeniu reguł dotyczących tworzenia oprogramowania w firmie, dzięki którym możliwe jest jak najwcześniejsze wykrycie ewentualnych problemów i zapobieganie powstawaniu wad.  

Dzięki świadomie zaplanowanemu i systematycznie realizowanemu procesowi Quality Assurance (QA) zyskujemy gwarancję, że wszystkie wymagania jakościowe zostaną spełnione, co przełoży się na najwyższą jakość tworzonego rozwiązania. 

Z kolei Quality Control (QC) jest procesem, w którym analizuje się, czy wymagania jakościowe względem oprogramowania, określone w ramach Quality Assurance (QA), zostały spełnione oraz jakie wystąpiły odstępstwa.  

Celem działań realizowanych w procesie Quality Control (QC) jest identyfikacja i naprawa wad jakościowych i nieprawidłowości, które pojawiły się na różnych etapach realizacji projektu.  

Dzięki odpowiednio zaplanowanym i systematycznie realizowanym działaniom w ramach Quality Control (QC) zyskujemy pewność, iż przestrzegane są standardy jakościowe obowiązujące w ramach danego projektu, a wszelkie odstępstwa są szybko identyfikowane i naprawiane. 

Rola testów w zapewnieniu jakości oprogramowania i redukcji kosztów jego opracowania 

Niektóre firmy całkowicie pomijają testowanie, traktując je jako dodatkowy koszt w stosunku do ogólnej ceny projektu oprogramowania dedykowanego. Takie podejście jest najczęściej początkiem poważnych problemów. Trzeba bowiem pamiętać, że co prawda odpowiednia ilość testów zwiększa koszt opracowania systemu, to w ostatecznym rozrachunku właśnie testy często decydują o sukcesie lub porażce całego projektu.  

Zgodnie z danymi opublikowanymi w raporcie Consortium for Information and Software Quality (CISQ), tylko w 2020 roku amerykańskie firmy straciły około 2,08 biliona dolarów z powodu złej jakości oprogramowania

Skala strat spowodowanych brakiem testów może być różna, w zależności od rodzaju błędu i jego konsekwencji. Wśród wielu przykładów indywidualnych, najbardziej kosztownych pomyłek programistycznych często przytacza się katastrofę rakiety Ariane 5, będącej owocem 10-letniej pracy zespołu ESA (Europejskiej Agencji Kosmicznej). 

efekt błędu oprogramowania Ariane 5

Zadaniem rakiety było wyniesienie na orbitę 4 satelitów, służących do zbadania ziemskiej magnetosfery. 

4 czerwca 1996 roku, po zaledwie 40 sekundach lotu, rakieta eksplodowała. Katastrofa Ariane 5 kosztowała ok 370 mln dolarów i opóźniła badanie magnetosfery o 4 lata. 

Przeprowadzone śledztwo wykazało, że część oprogramowania zainstalowanego w Ariane 5 została pierwotnie opracowana dla jej poprzedniczki, rakiety Ariane 4. Przy przenoszeniu oprogramowania nie sprawdzono jednak dokładnie jego założeń, nie przeprowadzono także testów oraz symulacji.  

Nie wzięto m.in. pod uwagę, iż we wcześniejszej rakiecie używano 16-bitowej wersji kodu, podczas gdy jej następczyni potrzebowała, ze względu na inne parametry techniczne, wersji 64-bitowej. Skutkiem był błąd konwersji, prowadzący do tzw. “integer overflow” (przekroczenie zakresu liczb całkowitych), przeciążenia pamięci i ostatecznie, eksplozji rakiety.  

Warto pamiętać, iż nie ma czegoś takiego, jak idealny projekt informatyczny – mniejsze lub większe wady pojawią się zawsze. Ale większości strat można uniknąć, kiedy wdrożony jest odpowiedni proces testowania oprogramowania podczas jego opracowywania i wdrażania. 

W SOFTIQ, dzięki odpowiednio dobranym i przeprowadzonym testom, minimalizujemy ryzyko wystąpienia błędów i gwarantujemy najwyższą jakość oprogramowania dedykowanego.  

Nasi specjaliści posiadają kompetencje w zakresie: 

 • doboru i wdrażania narzędzi wspomagających proces testowania,
 • opracowywania scenariuszy testowych,
 • przeprowadzenia każdego rodzaju testu, w zależności od potrzeb,
 • oceny jakości oraz optymalizacji procesów testowych.

W zależności od specyfiki projektu oraz badanego elementu realizujemy testy zarówno w formie manualnej, jak też automatycznej. 

10. Wybierz model współpracy i rozliczenia, który pozwoli Ci zapanować nad kosztami projektu 

Kluczowym wyborem stojącym przed firmą zlecającą opracowanie oprogramowania dedykowanego jest decyzja dotycząca optymalnego modelu współpracy. Dzięki znacznemu zróżnicowaniu pomiędzy najczęściej stosowanymi w projektach IT modelami współpracy, tj. Fixed Price oraz Time & Material można odpowiednio dopasować budżet i harmonogram prac do specyfiki realizowanego projektu.   

oszczędności w przypadku Fixed Price oraz Time and Material

Jedną z cech procesu tworzenia oprogramowania jest brak możliwości przewidzenia i zaplanowania wszystkich zmiennych.  

Trzeba pamiętać, iż w przypadku projektowania i tworzenia oprogramowania, w grę wchodzi tak wiele czynników, zarówno po Twojej stronie, jak też po stronie wykonawcy takiego jak SOFTIQ, że nie możemy polecić Ci jednego, uniwersalnego modelu rozliczeń, który pasowałby do każdego projektu.     

Na pewno doradzimy Ci, abyś – poszukując dostawcy oprogramowania i analizując otrzymane oferty – skupił się na tych firmach, które tak jak SOFTIQ są gotowe dostosować model rozliczenia projektu do specyfiki Twojej działalności i Twojego projektu. 

Często w czasie konsultacji z naszymi Klientami słyszymy, iż wielu dostawców nie jest nawet skłonnych rozważyć rozliczenia projektu w modelu Fixed Price, proponując współpracę jedynie w rozliczeniu opartym o Time & Material. O ile w przypadku niektórych projektów może to być faktycznie najkorzystniejszy model rozliczenia, to nie jest on z pewnością uniwersalny i przy niektórych branżach lub typach oprogramowania nie jest optymalny z punktu widzenia Klienta.    

Jedną z przyczyn takiego faworyzowania przez software house modelu rozliczeń Time & Material jest, szczególnie w przypadku dużych projektów, brak doświadczenia w optymalnym szacowaniu marginesu ryzyka. W efekcie budżet projektu może być zbyt niski, aby zabezpieczyć dostawcę w przypadku nieoczekiwanych komplikacji bądź zbyt wysoki z punktu widzenia Klienta, kiedy margines błędu jest przeszacowany.   

Z tego właśnie powodu powszechne jest przekonanie, iż w przypadku rozliczenia Fixed Price Klient nie otrzymuje najniższej możliwej ceny, podczas gdy w rzeczywistości mniejsza kontrola nad budżetem w modelu Time & Material może skutkować znacznie wyższym kosztem końcowym projektu.   

Podsumowanie

Wybór strategii, które pozwolą zaoszczędzić środki, bez jednoczesnego ryzyka spadku jakości produktu końcowego może być trudny bez odpowiedniego doświadczenia. W tym kontekście, często najlepszym sposobem na ograniczenie kosztów projektu i zapewnienie najwyższej jakości okazuje się być wybór odpowiedniego software house’u, który zadba o optymalną realizację zlecenia. 

Niezależnie od typu i zakresu usług, których poszukujesz, decyzja o wyborze konkretnego software house będzie mieć kluczowe znaczenie i przełoży się na każdy aspekt przyszłej współpracy, zarówno w wymiarze finansowym, jak też organizacyjnym.   

Jeśli zastanawiasz się, jak podejść do kwestii wyboru partnera i na co zwrócić uwagę, zachęcamy do kontaktu z naszymi doradcami, bądź lektury naszych artykułów – “Jak wybrać software house najlepszy dla Twojego projektu” – część 1 oraz cześć 2 

Więcej przydatnych wskazówek, na temat tego, jak skutecznie zarządzać budżetem projektu IT znajdziesz również w naszym e-booku: 

skuteczne zarządzanie budżetem projektu IT e-book

This post is also available in: English (Angielski)