Oferta

Usługi DevOps

Stosując praktyki DevOps, wspieramy naszych Klientów w szybszym i sprawniejszym tworzeniu oraz dostarczaniu oprogramowania. Oferujemy usługi inżynierów DevOps oraz budujemy zespoły projektowe, działające w metodyce DevOps.

Darmowa konsultacja Umów się na rozmowę i poznaj naszą ofertę.
Intro image

Czym są i jakie korzyści przynoszą usługi DevOps świadczone przez SOFTIQ?

DevOps to metodyka, kładąca nacisk na poprawę wydajności i produktywności na każdym etapie tworzenia oprogramowania, dzięki zastosowaniu odpowiednich narzędzi oraz praktyk, służących automatyzacji i integracji procesów.

SOFTIQ wspiera Klientów dostarczając usługi inżynierów DevOps oraz całych zespołów projektowych, pracujących z wykorzystaniem tej metodyki, dzięki czemu produkty dostarczane są szybciej i mają wyższą jakość.

 

Korzyści z wykorzystania usług DevOps świadczonych przez SOFTIQ:

Szybsze wprowadzanie produktu cyfrowego na rynek
Szybsze wprowadzanie produktu cyfrowego na rynek
Efektywne dostarczanie nowych funkcji i zmian w oprogramowaniu
Efektywne dostarczanie nowych funkcji i zmian w oprogramowaniu
Zwiększenie stabilności i niezawodności systemu
Zwiększenie stabilności i niezawodności systemu
Skrócenie średniego czasu przywrócenia systemu po awarii
Skrócenie średniego czasu przywrócenia systemu po awarii
Poprawa bezpieczeństwa systemu
Poprawa bezpieczeństwa systemu
Dynamiczne reagowanie na zmiany na rynku oraz konkurencję
Dynamiczne reagowanie na zmiany na rynku oraz konkurencję

SOFTIQ jako dostawca usług DevOps – nasze atuty:

ikona
8
lat na rynku
ikona
230 +
zatrudnionych (1/3 kobiet)
ikona
5000 +
godzin przeprowadzonych szkoleń
ikona
100 %
zadowolonych Klientów

Czym charakteryzuje się metodyka DevOps?

W metodyce DevOps wszystkie fazy tworzenia oprogramowania są od siebie w pewnym stopniu uzależnione i nie są przypisane do ról. W cyklu życia oprogramowania w ramach DevOps wyróżniamy fazy planowania, programowania, dostarczania i działania.

 

Faza planowania

W fazie koncepcyjnej zespoły projektowe, z udziałem specialistów DevOps planują, definiują i opisują funkcjonalności produktów, które tworzą. Śledzą postępy na różnych poziomach szczegółowości, tworzą listy prac, śledzą usterki. W planowaniu z naciskiem na elastyczność i widoczność zespoły DevOps korzystają m.in. z narzędzi Scrum, tablic Kanban oraz pulpitów nawigacyjnych.

Faza programowania

Charakteryzuje się tworzeniem szybkich innowacji z zachowaniem wysokiej jakości oraz stabilności. Zespoły korzystające z metodyki DevOps wykonują iteracje z małymi przyrostami, korzystają z automatyzacji przy typowych i ręcznych krokach. Faza ta obejmuje wszystkie aspekty programowania – pisanie, testowanie, ocenę, wdrażanie oraz kompilowanie.

Faza dostarczania

Obejmuje zarówno wdrażanie oprogramowania w środowiskach produkcyjnych, jak też wdrażanie i konfigurowanie infrastruktury podstawowej, składającej się na te środowiska.

W ramach fazy dostarczania zespoły DevOps definiują proces zarządzania wydaniami, ustalając etapy ręcznego zatwierdzania, oraz automatyzując procesy które na to pozwalają, aby zyskać na skalowalności, powtarzalności i zwiększyć poziom kontroli.

Faza działania

Dzięki praktykom DevOps na tym etapie zespoły utrzymują, monitorują i rozwiązują problemy w środowiskach produkcyjnych. Celem jest identyfikacja problemów zanim wystąpią oraz szybkie ich eliminowanie, kiedy się pojawią. Dzięki temu zapewnia się wysoką niezawodność systemu oraz redukuje przestoje, kładąc również duży nacisk na bezpieczeństwo.

Czym wyróżnia się kultura DevOps w SOFTIQ?

Skuteczne wdrożenie i wykorzystanie metodyki DevOps wymaga głębokich zmian w kulturze organizacji i sposobie pracy zespołów. W SOFTIQ rozumiemy, że stosowanie praktyk DevOps to nie tylko automatyzacja i optymalizacja procesów z wykorzystaniem najnowszej technologii, ale przede wszystkim zmiana mentalności, dzięki której stworzyliśmy przyjazne środowisko pracy dla zespołów DevOps.

Wyróżniki kultury DevOps w SOFTIQ:

obraz

Przenikanie się ról i zakresów odpowiedzialności

Fazy cyklu życia oprogramowania nie są przypisane ściśle do ról. Zespoły dostosowują się i angażują w dodatkowe aktywności. Na przykład deweloperzy nie ograniczają się tylko do fazy programowania, ale angażują się również w zapewnienie wydajności i stabilności w fazie działania.

obraz

Wysoka widoczność i współpraca

Wszystkie zespoły zaangażowane w tworzenie systemu dzielą się swoimi procesami, priorytetami i jasno komunikują ewentualne obawy. Wspólnie planują pracę, definiują cele i określają środki do ich osiągniecia.

obraz

Krótsze cykle wydawania oprogramowania

Skrócenie cykli wydawania oprogramowania ułatwia zarządzanie ryzykiem i planowanie, a także umożliwia szybsze reagowanie na potrzeby Klientów oraz zachowania konkurencji.

obraz

Rozwój i ciągłe pogłębianie wiedzy

Zespoły DevOps szybko reagują na błędy i włączają nowe informacje do realizowanych procesów, ulepszając je oraz ciągle dostosowując się do rynku. Dzięki temu rośnie zadowolenie Klientów i zwiększa się innowacyjność tworzenia oprogramowania.

Zastanawiasz się, jakie usługi inżynierów i zespołów DevOps najwięcej wniosą do Twojego projektu?

Umów bezpłatną, 30 minutową rozmowę z naszym ekspertem, aby ocenić, jaki zakres oferowanych przez nas usług najlepiej zaspokoi Twoje potrzeby.

Jakie praktyki DevOps wykorzystywane są przez zespoły SOFTIQ?

Nasze zespoły korzystają w pełni z zalet metodyki DevOps, stosując specyficzne dla niej praktyki w ramach całego cyklu życia oprogramowania. Dzięki temu przyspieszamy i automatyzujemy zarówno poszczególne etapy tworzenia systemu, jak również planujemy złożone procesy, zwiększające produktywność w całym cyklu życia produktu.

Praktyki DevOps stosowane przez zespoły SOFTIQ:

Ciągła integracja i ciągłe dostarczanie (CI/CD)

Praktyka ta oznacza zautomatyzowanie faz opracowywania oraz dostarczania. Dzięki temu kod jest gotowy do produkcji w dowolnym momencie, a zespół musi jedynie ręcznie zezwolić na przejście z fazy programowania do wdrożenia.

Ciągłe monitorowanie

W ramach tej praktyki stosuje się podgląd w czasie rzeczywistym w wydajność i kondycję całego systemu, poprzez gromadzenie danych zdarzeń i dzienników z różnych jego części i wykorzystanie alertów z możliwością podejmowania akcji.

Gromadząc szczegółowe informacje zespoły DevOps mogą eliminować problemy w czasie rzeczywistym i zdobywają wiedzę, jak poprawiać oprogramowanie w przyszłych cyklach rozwoju.

Kontrola wersji

Dzięki wykorzystaniu systemów kontroli wersji, które umożliwiają wielu deweloperom współpracę przy tworzeniu kodu, możliwe jest śledzenie poprawek i historii zmian w kodzie, dzięki czemu ułatwia się jego przegląd oraz odzyskiwanie.

Stosowanie kontroli wersji to jedna z podstawowych praktyk DevOps, pozwalająca na podział zadań kodowania między członków zespołu, ułatwiająca współpracę między deweloperami oraz ułatwiająca odzyskiwanie kodu w razie potrzeby.

Zwinne wytwarzanie oprogramowania

Zwinne podejście do wytwarzania oprogramowania (Agile), wykorzystywane w metodologii DevOps, kładzie nacisk na współpracę zespołową oraz dużą elastyczność w reakcji na zmiany, osiąganą dzięki krótkim cyklom wydawania.

Zespoły DevOps stosujące podejście Agile udostępniają zmiany i poprawki w sposób ciągły, zbierają informacje zwrotne od Klientów, a następnie dostosowują sposób działania w oparciu o ich aktualne wymagania i potrzeby.

Infrastruktura jako kod

W tym podejściu topologie i zasoby systemowe definiuje się w sposób opisowy, co umożliwia zarządzanie nimi tak samo jak kodem. Definicje są przechowywane i wersjonowane z wykorzystaniem systemów kontroli wersji, dzięki czemu mogą być przeglądane i cofane.

Takie podejście umożliwia utrzymanie środowisk deweloperskich i testowych, które są identyczne jak środowisko produkcyjne. Pomaga to automatyzować wdrażanie i zmniejsza ilość błędów, szczególnie w dużych, złożonych środowiskach.

Zarządzanie konfiguracją

Zarządzanie konfiguracją to proces DevOps oznaczający zarządzanie stanem zasobów w systemie, w tym serwerów, maszyn wirtualnych oraz baz danych. Dzięki zastosowaniu odpowiednich narzędzi, zespoły mogą śledzić stan systemu i unikać odchyleń w konfiguracji.

W połączeniu z praktyką „infrastruktura jako kod”, zarządzanie konfiguracją ułatwia szybkie tworzenie szablonów oraz automatyzację, pomagając zespołom w obsłudze złożonych środowisk w dużej skali.

Specjaliści SOFTIQ są ekspertami w wykorzystaniu wiodących technologii i narzędzi DevOps.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w zakresie projektowania, budowy, wdrażania i utrzymywania rozwiązań stworzonych z wykorzystaniem zróżnicowanych narzędzi DevOps, takich jak:

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Dowiedz się, jak możesz skorzystać z usług DevOps, świadczonych przez SOFTIQ.

Wypełnij formularz kontaktowy, a skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24 godzin.

Poznaj opinie Klientów SOFTIQ:

Close