Go To Brand

Go to Brand to projekt realizowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, którego celem jest pomoc finansowa na rynkach zagranicznych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw o wysokim potencjale konkurencyjnym i innowacyjnym. Jako jego beneficjenci, realizujemy szereg działań, które przybliżają nas do celu, jakim jest ekspansja na rynki zagraniczne.

Go To Brand

Cele projektu

  • dynamiczny rozwój na rynkach zagranicznych
  • zawarcie 6 umów międzynarodowych

Planowane efekty

  • 10-krotne powiększenie przychodów firmy z działań zagranicznych
  • 30 potencjalnych klientów
  • 6 podpisanych umów

Wartość projektu

  • Koszt całkowity projektu: 499 600,00 zł
  • Kwota dofinansowania: 374 700,00 zł

Wydarzenia