EURES

Serwis informacyjny prezentujący działania w ramach sieci Europejskich Służb Zatrudnienia EURES w Polsce.

Czytaj więcej

Cel

Dostosowanie funkcjonalności i szaty graficznej do potrzeb osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym (np. korzystające z urządzeń mobilnych osoby niepełnosprawne, starsze).

Opis

Sieć EURES świadczy usługi w zakresie unijnego pośrednictwa pracy i informowania w zakresie warunków życia i pracy w państwach członkowskich UE i EFTA.

Wyzwanie

Spełnienie wytycznych WCAG 2.0 na poziomie AA, projektowanie zorientowane na użytkownika - User experience (UX).

Zobacz także