EMP@TIA

System, za pośrednictwem którego jego użytkownicy mogą skorzystać z pomocy oferowanej przez odpowiednie instytucje.

Czytaj więcej

Cel

Stworzenie takiej platformy, która zostanie zintegrowana z tysiącami systemów zewnętrznych oraz usprawni proces składania, przyznawania oraz rozliczania świadczeń socjalnych, a także wykluczy możliwość przyznania świadczenia osobie, która nie powinna go otrzymać.

Opis

Portal Emp@tia obsługuje 3 miliony użytkowników. Adresowany jest w szczególności do osób i rodzin poszukujących pomocy państwa oraz pracowników instytucji tę pomoc świadczących. System jest zintegrowany z domenami Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, banków, Ministerstwa Finansów, urzędów miasta, parafii, urzędów powiatowych.

Wyzwanie

Stworzenie w bardzo krótkim czasie nowego modułu do obsługi świadczeń wychowawczych z programu "Rodzina 500+" umożliwiającego złożenie wniosku o wypłatę świadczenia w najwygodniejszy dla obywatela sposób: za pośrednictwem platformy, bankowości elektronicznej lub osobiście w odpowiednim urzędzie.

Zobacz także