Polskie Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu

System, w którym gromadzone są informacje o wypadkach i kolizjach oraz natężeniu ruchu na drogach krajowych i lokalnych.

Czytaj więcej

Cel

Rozwój systemu, w którym gromadzone są dostępne dla każdego informacje na temat wypadków i kolizji, a także o natężeniu ruchu na drogach krajowych i lokalnych.

Opis

Dzięki systemowi wszyscy mamy możliwość zdobycia wiedzy na temat zagadnień związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego i aktualną sytuacją na polskich drogach. 

Wyzwanie

24-godzinny monitoring serwerowni Instytutu Transportu Samochodowego, opracowanie systemu alertowania, automatyzacja wszystkich procesów administracyjnych.

Zobacz także