Wortal PSZ

Internetowy serwis informacyjny publicznych służb zatrudnienia, tj. powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy.

Czytaj więcej

Cel

Standaryzacja portali internetowych (serwisów informacyjnych) we wszystkich urzędach pracy w Polsce pod względem szaty graficznej oraz rodzaju treści tam umieszczanych, z uwzględnieniem wytycznych WCAG 2.0.

Opis

Serwis informacyjny, w którym Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy publikują informacje adresowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy, a także pracodawców.

Wyzwanie

Zaplanowanie wdrożeń w taki sposób, aby w trakcie trwania umowy obsłużyć dużą liczbę urzędów (350).

Zobacz także