Garden Design 3D

Aplikacja 3D do prjektowania ogrodów

Czytaj więcej

Cel

Celem było stworzenie prototypu aplikacji do projektowania ogrodu.

Opis

Stworzenie prototypu aplikacji Garden Design 3D, która będzie przeznaczona dla użytkowników z pasją do ogrodnictwa. Aplikacja pozwoli użytkownikowi końcowemu zaplanować/zaprojektować przyszły ogród.

Wyzwanie

Klientem był szwedzki Software House, projekt był prowadzony w całości zdalnie w oparciu o podejście Agile (SCRUM).

Zobacz także