Hurtownia Danych dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

System klasy MIS (Management Information System), zbierający dane ze wszystkich wydziałów, dostarczający analizy i raporty zarządcze.

Czytaj więcej

Cel

Stworzenie narzędzia pozwalającego na przeprowadzanie dowolnych analiz danych, zgromadzonych w systemach największego w Polsce ubezpieczyciela - Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Opis

System klasy MIS (Management Information System), zbierający dane ze wszystkich wydziałów, dostarczający analizy i raporty zarządcze. Hurtownia Danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jest istotnym elementem IT w strategii rozwoju tego urzędu.

Wyzwanie

Stworzenie scenariuszy testowych, wykonanie testów automatycznych i opracowanie efektywnego procesu zgłaszania awarii, w tym zorganizowanie pomocy technicznego Service Desku w wymiarze 365/7/24.

Zobacz także