Karta Dużej Rodziny

System ulg i bonifikat skierowany do rodzin wielodzietnych.

Czytaj więcej

Cel

Stworzenie i utrzymanie systemu informatycznego umożliwiającego obsługę wniosków o przyznanie ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny oraz procesowanie umów podpisywanych z partnerami programu wspierających duże rodziny.

Opis

Karta Dużej Rodziny to ogólnopolski system ulg i bonifikat skierowany do rodzin wielodzietnych. Aktualnie z programu korzysta ponad 2,7 miliona osób. Karta akceptowana jest w ponad pond 22 tysiącach punktach sprzedaży w całej Polsce.

Wyzwanie

Modernizacja systemu z powodu nieustannie rosnącej liczny beneficjentów oraz partnerów programu, dostosowywanie aplikacji do zmieniającego się prawa oraz obsługa helpdesku zarówno dla urzędów obsługujących wnioski, jak i organizacji obsługującej partnerów programu.

Zobacz także