Przewodnik po modernizacji systemów legacy w firmie. Jak ocenić skalę problemów i wybrać najlepsze rozwiązanie 

Czytaj więcej

Współczesne przedsiębiorstwa do sprawnego działania potrzebują odpowiedniego oprogramowania. Systemy informatyczne są obecne praktycznie w każdym dziale, a ich ilość, w zależności od wielkości firmy, może wahać się od kilkunastu do nawet kilkuset. Zgodnie z danymi opublikowanymi przez firmę McAfee przedsiębiorstwo zatrudniające ponad 50 000 pracowników korzysta średnio z 788 dedykowanych systemów i aplikacji.  

Jednocześnie technologia rozwija się tak szybko, że firmy często nie mają czasu na zapoznanie się z pełnymi możliwościami oprogramowania zanim stanie się ono przestarzałe. Jest to nieuniknione, a czas na przeróbki i modernizację systemów wykorzystywanych przez przedsiębiorstwa prędzej czy później nadejdzie. 

W tym artykule, w kontekście modernizacji oprogramowania w firmie, przyjrzymy się bliżej systemom legacy – czym są, jakie są koszty ich utrzymywania oraz mierzalne korzyści, które może przynieść ich unowocześnienie.  

Zapraszamy do lektury.  

Czym właściwie są systemy legacy?

czym różnią się nowe systemy od legacy

Legacy systems, czasem określane jako systemy zastane, to oprogramowanie działające w przedsiębiorstwie od dłuższego czasu, coraz mniej aktualne i funkcjonujące z coraz mniejszą wydajnością. Często, oprócz braku systematycznych aktualizacji, problemem systemów legacy jest oderwanie funkcjonalne od zmieniających się potrzeb nowoczesnej firmy.  

Jednocześnie rezygnacja z tych systemów nie jest łatwa, gdyż jak podkreśliła firma Gartner w swojej definicji systemu lub aplikacji legacy, są one co prawda technologicznie przestarzałe, ale jednocześnie krytyczne dla codziennego funkcjonowania przedsiębiorstwa. 

Często popełnianym błędem jest myślenie o problemie systemów legacy jako czymś spowodowanym wykorzystaniem archaicznych rozwiązań, lecz użycie takiej czy innej technologii nie musi oznaczać, że oprogramowanie w przyszłości będzie źródłem kłopotów. Najczęściej problem z systemami zastanymi wynika z tego, że dobrze spełniały swoje zadania, nie wymagały dużej uwagi i można było ich nie modyfikować i nie aktualizować do pewnego czasu. Skoro działały stabilnie i nie przyciągały uwagi, często bez świadomej decyzji zostały w pewnym sensie pozostawione samym sobie.  

Czym charakteryzują się systemy legacy?

najczęstsze przyczyny problemów z systemami legacy

Wspólnymi cechami systemów bądź aplikacji legacy, niezależnie od ich wieku, są między innymi coraz mniejsza skuteczność, zwiększająca się awaryjność, trudność w konserwacji, naprawie bądź rozbudowie.  

Przyczyny problemów charakterystycznych dla systemów legacy mogą obejmować: 

 • wewnętrzne skomplikowanie i złożoność systemu,
 • brak aktualnej dokumentacji,
 • brak kompetencji do pracy z systemem w wewnętrznym zespole informatyków,
 • wykorzystanie technologii, które wyszły z użycia,
 • osadzenie systemu na platformie producenta, który zakończył działalność,
 • stosowanie mało znanych języków programowania,
 • wykorzystanie starych wersji komponentów, często posiadających luki bezpieczeństwa.

Mimo, iż modernizacja systemu legacy wiąże się z kosztami, to na dłuższą metę jest to bardziej opłacalne niż używanie starszej, często zawodnej technologii.  

Dlaczego warto modernizować oprogramowanie w firmie? 

korzyści z modernizacji systemów legacy
opracowanie własne w oparciu o dane DataScienceCentral.com 

Praktycznie każdy system lub aplikacja, przy braku odpowiedniej konserwacji i planu na dalszy rozwój, może stać się z biegiem czasu tym, co określamy jako system legacy. Najczęściej to nie czas, jaki minął od wdrożenia systemu, ale brak dbałości o niego jest przyczyną narastających problemów.  

W niektórych przypadkach przedsiębiorstwa z powodzeniem wykorzystują starsze systemy, wymaga to od nich jednak bardzo konsekwentnego podejścia do rozwoju i utrzymania oprogramowania. Jeśli w Twojej firmie brakowało takich działań, najprawdopodobniej stoisz lub wkrótce staniesz przed dylematem jak poradzić sobie z coraz słabiej funkcjonującym oprogramowaniem.  

Zmiana systemu jest zawsze możliwym rozwiązaniem, ale najczęściej jest to wyjście najbardziej kosztowne i najmniej preferowane. Co można zyskać dzięki inwestycji w modernizację systemów legacy?  

Jakie korzyści przynosi firmie modernizacja oprogramowania legacy?

korzyści dzięki modernizacji systemów legacy

Najczęściej w aspekcie korzyści wspomina się o potencjalnych oszczędnościach, nie są to jednak jedyne zalety, które przynosi firmie modernizacja wykorzystywanego oprogramowania i dostosowanie go do aktualnych standardów.  

Warto jednak w kontekście korzyści wymienić również:

1. Poprawę bezpieczeństwa – starsze, nieaktualne systemy nie są odpowiednio zabezpieczone przed próbami kradzieży newralgicznych dla przedsiębiorstwa danych.     

2. Większą kompatybilność – modernizacja starszych systemów zwiększa ich interoperacyjność z nowymi technologiami i platformami. Ponadto umożliwia przedsiębiorstwom bezproblemową integrację wszystkich wykorzystywanych w ich działalności aplikacji, dzięki czemu znacząco wzrasta skuteczność funkcjonowania firmy. 

3. Zwiększoną wydajność – modernizacja oprogramowania poprawia efektywność realizowanych procesów i wydajność biznesową. Systemy zgodne z aktualnymi standardami można następnie bezproblemowo aktualizować, ograniczając ryzyko awarii. 

4. Poprawę satysfakcji użytkowników – niezależnie od tego, czy z systemu korzystają pracownicy czy Klienci, warto zadbać o ich zadowolenie. Modernizacja oprogramowania, uwzględniająca udoskonalenie interfejsu użytkownika, łatwiej dostępne funkcje i intuicyjną obsługę z pewnością przełoży się na wzrost satysfakcji użytkowników.  

5. Ułatwienie wdrażania nowych pracowników – w przypadku oprogramowania, z którego firma korzysta od jakiegoś czasu, ilość wiedzy dostępnej dla nowych pracowników jest znaczna. Niezbędne jest jej zebranie i usystematyzowanie, ale brak konieczności uczenia się nowego systemu od podstaw przez cały zespół ma dla wielu firm duże znaczenie.

Z doświadczenia wiemy, iż samo wykazanie korzyści, jakie może przynieść modernizacja oprogramowania w firmie, to często za mało, aby podjąć ostateczną decyzję o poniesieniu niezbędnych nakładów.  

Z tego powodu trzeba również wspomnieć nie tylko o możliwych, przyszłych zyskach, ale również jak najbardziej realnych, obecnych kosztach, które pociąga za sobą wykorzystywanie przestarzałych, nieefektywnych systemów przez przedsiębiorstwa.   

Jakie są koszty wykorzystywania w firmie systemów legacy?  

koszty generowane przez legacy systems

Często o wiele bardziej do wyobraźni przemawiają realne koszty, które trzeba ponosić aktualnie, niż potencjalne zyski, jakie firmie może przynieść modernizacja oprogramowania. 

Wśród kosztów, zarówno bezpośrednich, jak też pośrednich, związanych z wykorzystaniem w przedsiębiorstwie systemów legacy możemy wyróżnić 7 kategorii wydatków: 

1. Konserwacja i utrzymanie systemów 

Samo zapewnienie funkcjonowania systemu legacy w obecnym stanie, z aktualnym zestawem funkcji może być znaczącym wydatkiem. Ta kategoria kosztów obejmuje utrzymanie infrastruktury, niezbędnej do działania systemu, wydatki na personel, ewentualne dodatkowe koszty agencji lub freelancerów, w przypadku, gdy zespół wewnętrzny nie ma odpowiednich umiejętności.  

Koszty utrzymania starszych systemów rosną systematycznie i wszystko wskazuje na to, że problem będzie się tylko pogłębiać.  

Zgodnie z wynikami badań “Application Modernization Should Be Business-Centric, Continuous and Multiplatform”, przeprowadzonych przez firmę Gartner w roku 2019, blisko 90% ówcześnie używanych aplikacji będzie dalej wykorzystywane w roku 2025, jednak ze względu na oszczędności i brak modernizacji będą działać coraz mniej wydajnie, a ponad 40% budżetów działów IT w firmach będzie przeznaczone na ich konserwację i utrzymanie. 

2. Bezpieczeństwo systemów

Wydatki związane z zabezpieczeniem systemów obejmują zarówno działania proaktywne (w tym odpowiednio przeszkolony personel oraz usługi w zakresie cyberbezpieczeństwa), jak i wsteczne, podejmowane po wystąpieniu problemu (takie jak odzyskiwanie danych).  

Im większa liczba pracowników oraz Klientów, korzystających pośrednio lub bezpośrednio z systemu, oraz ilość przetwarzanych w nim danych, tym większe prawdopodobnie będą nakłady na zapewnienie bezpieczeństwa oprogramowania, które nie spełnia w tym zakresie współczesnych standardów.  

koszty naruszenia bezpieczeństwa systemów

Skalę problemów, jakie mogą dotknąć przedsiębiorstwa, które nie zadbają o odpowiednie zabezpieczenie swoich systemów, trafnie pokazują wyniki corocznego badania Cost of a Data Breach Report, opublikowanego w 2022 roku przez IBM Security. 

Autorzy raportu zestawili dane uzyskane od 550 przedsiębiorstw i organizacji, działających między innymi w takich sektorach jak bankowość, ubezpieczenia, transport, komunikacja, służba zdrowia, edukacja oraz administracja publiczna.  

W oparciu o zebrane informacje o incydentach związanych z bezpieczeństwem systemów informatycznych udało się określić między innymi, iż:  

 • średni koszt naruszenia bezpieczeństwa danych w ankietowanych firmach wyniósł w roku 2022 4.35 miliona USD (oznacza to wzrost o 2,6% w porównaniu do wyniku z roku 2021, oraz o 12,7% do wyniku z roku 2020),
 • 83% przedsiębiorstw i organizacji doświadczyło więcej niż jednego naruszenia bezpieczeństwa danych,
 • jedynie w przypadku 17% ankietowanych podmiotów była to pierwsza tego typu sytuacja,
 • wskutek incydentu aż 60% ankietowanych organizacji podniosło ceny swoich produktów bądź usług, aby zrekompensować straty,
 • 28% firm padło ofiarą ataku typu ransomware bezpośrednio, zaś 17% zostało zaatakowanych poprzez nieodpowiednio zabezpieczone systemy ich partnerów biznesowych, z którymi wymieniali informacje.

Oczywiście w zależności od wielkości przedsiębiorstwa i wartości informacji, które są przetwarzane przez systemy legacy, skala potencjalnych strat, do których może dojść na skutek ataku bądź wycieku danych, będzie różna.  

Niezależnie jednak od kwot, o jakich mowa, żadna firma nie powinna odwlekać modernizacji krytycznego oprogramowania, mając świadomość ryzyka, jakie to za sobą niesie, nie tylko w aspekcie finansowym, ale również wizerunkowym.

3. Koszty aktualizacji i rozwoju oprogramowania  

W przypadku każdego oprogramowania, szczególnie tak istotnego dla sprawnego działania firmy jak ma to najczęściej miejsce w przypadku legacy systems, przychodzi moment, gdy konieczne jest dodanie nowej funkcji bądź aktualizacji, aby mogło dalej pełnić swoją rolę.  

Wprowadzenie takich zmian w przypadku systemów zastanych jest zwykle droższe niż w przypadku nowych rozwiązań. Dłuższy czas opracowania i wdrożenia zmian przekłada się na koszt pracy personelu, a także z biegiem czasu na spadek ich zadowolenia z wykonywanej pracy.  

Zgodnie z wynikami przeprowadzonych przez firmę Stripe badań, dotyczących efektywności i zadowolenia z pracy developerów, aż 78% ankietowanych programistów podało “spędzanie zbyt dużej ilości czasu na pracy z systemami legacy”, jako główną przyczynę swojego niezadowolenia i spadku morale.  

Dla wielu z nich konieczność codziennego radzenia sobie ze starszym, technicznie niedostosowanym oprogramowaniem jest nieproduktywna, frustrująca i blokuje ich zawodowy rozwój.  

Zatem opracowywanie niezbędnych aktualizacji i próby częściowego dostosowania systemów legacy do bieżących wymagań, przekładają się nie tylko na większy koszt pracy programistów, ale mogą być również przyczyną zwiększonej rotacji w Twoim dziale IT.  

4. Koszty przestoju systemów 

Im starsza i mniej stabilna aplikacja, tym częściej pojawiają się problemy z jej funkcjonowaniem i przerwy w dostępie do usług, które są z jej wykorzystaniem świadczone. Dłuższe przestoje występują również w sytuacji, gdy Twój zespół nie ma umiejętności niezbędnych do szybkiego wdrożenia ewentualnych aktualizacji lub nowych funkcji, co przekłada się na przedłużającą się niedostępność systemu dla użytkowników.  

W tej kategorii kosztów generowanych przez wykorzystanie w firmie systemów legacy mieszczą się wydatki związane z monitorowaniem systemu, powiadomieniami o przestojach oraz czasem pracy programistów, niezbędnym na przywrócenie sprawności oprogramowania.  

Nie są to jednak jedyne konsekwencje przestojów – rzadziej wymieniane, ale nie mniej istotne są utracone możliwości obsługi Klientów bądź zwiększona liczba zgłoszeń do działu obsługi Klienta w przypadku, gdy system nie działa tylko wewnętrznie.  

ile kosztują awarie systemów legacy

Zgodnie z danymi, opublikowanymi przez International Data Corporation (IDC) w badaniu “Worldwide State of Data Protection & DR Survey”, przestoje w działaniu systemów miały konkretne, negatywne konsekwencje dla wielu przedsiębiorstw, wpływając na takie aspekty działalności jak produktywność, przychody, reputacja firmy oraz integralność danych.  

Badane przedsiębiorstwa zadeklarowały, iż występujące w ich działalności przestoje w pracy systemów skutkowały: 

 • w 50% przypadków utratą produktywności,
 • w 30% bezpośrednią utratą przychodów,
 • w około 40% uszczerbkiem na reputacji marki,
 • w 43% przypadków utratą danych,
 • w blisko 50% sytuacji koniecznością pracy personelu w nadgodzinach, co przekłada się na wyniki finansowe.

5. Obsługa Klienta

W wielu przypadkach systemy legacy są wykorzystywane nie tylko wewnętrznie, ale w interakcję z nimi wchodzić mogą również bezpośrednio Klienci Twojej firmy.  

Zwiększone koszty obsługi Klienta są łatwe do określenia – źle działający system skutkuje złym doświadczeniem użytkowników, co przekłada się na większą ilość zgłoszeń do działu obsługi Klienta.  

Dodatkowo firma ponosi koszty pracy programistów wynikające z naprawy błędów wykrytych i zgłoszonych przez użytkowników.  

Warto przy tym pamiętać, że o ile łatwo jest przeliczyć koszty obsługi większej ilości zgłoszeń lub czas pracy specjalistów, to trudno oszacować, jak duże znaczenie dla reputacji firmy będą miały negatywne doświadczenia, które Klienci wyniosą z interakcji z wykorzystywanym przez nią oprogramowaniem.  

6. Koszt utraconych przychodów

Tę kategorię kosztów trudniej jest precyzyjnie oszacować, ale powinieneś o niej pamiętać, analizując opłacalność modernizacji oprogramowania w Twojej firmie.  

W przypadku systemów, z którymi styczność mają bezpośrednio Klienci, warto przeanalizować, jak wygląda w przypadku Twojego systemu wskaźnik rezygnacji Klientów, jaka jest średnia długość relacji z nimi oraz, co trudniej określić, jak wielu użytkowników rezygnuje z Twoich usług z powodu problemów z użytkowaniem przestarzałych systemów.  

Z kolei w momencie, gdy mówimy o systemach do użytku wewnętrznego, miernikiem może być liczba godzin, które pracownicy tracą z powodu korzystania z nieefektywnego oprogramowania. Często realizowane w firmie procesy wymagają wykorzystania informacji z kilku systemów, a oprogramowanie legacy nie pozwala na łatwą integrację i wymianę danych.  

W efekcie pracownicy opracowują własne sposoby obejścia tych ograniczeń, aby osiągnąć zakładane cele. Skutkiem jest najczęściej wydłużony czas realizacji procesu przy jednoczesnym wzroście ryzyka błędu ludzkiego, gdyż wiele czynności wykonywanych jest manualnie.  

7. Koszt utraconych możliwości  

Zdecydowanie jest to kategoria kosztów, które najtrudniej obliczyć, ale bez wątpienia mają one znaczące przełożenie na wyniki finansowe firmy.  

O tym, jak duże znaczenie dla Klientów i ich wyborów w zakresie nabywanych produktów i usług ma wykorzystywane przez firmę oprogramowanie, mogą świadczyć wyniki badań ankietowych, przeprowadzonych przez Microsoft wśród 1405 konsumentów. 

Aż 91% ankietowanych stwierdziło, że przestałoby korzystać z usług firmy z powodu wykorzystywania przez nią przestarzałej technologii.  

Natomiast w przypadku systemów do użytku wewnętrznego warto przeanalizować, ile czasu traconego na interakcję z nieefektywnym oprogramowaniem Twoi pracownicy mogliby przeznaczyć na inne zadania, potencjalnie skutkujące wzrostem przychodów.  

Można również zastanowić się, o ile zmniejszyłby się budżet działu IT lub o ile efektywniej mógłby być wykorzystany, gdyby nie musiał on utrzymywać tej aplikacji. 

Jeśli wyniki analizy potencjalnych zysków, które może osiągnąć Twoja firma dzięki modernizacji oprogramowania, skłonią Cię do rozpoczęcia takiego projektu, warto abyś wiedział, jakie kroki są niezbędne, aby zakończył się on sukcesem.  

Jak rozpocząć modernizację oprogramowania w Twojej firmie? 

Przede wszystkim modernizacja oprogramowania powinna być traktowana przez Ciebie jako proces, a nie jednorazowa inicjatywa. Problemy, które skłoniły Cię do zastanowienia się nad ulepszeniem jednego systemu będą pojawiać się cyklicznie, również w przypadku innego oprogramowania wykorzystywanego w przedsiębiorstwie.

etapy w procesie modernizacji systemu legacy

Proces modernizacji oprogramowania legacy w firmie powinien obejmować poniższe kroki.

1. Kompleksowa analiza wykorzystywanych w przedsiębiorstwie systemów i przypisanie ich do poszczególnych grup – systemów legacy, systemów pośrednich oraz nowoczesnego oprogramowania. Każda z grup wymaga podjęcia innych działań: 

a. systemy legacy – wymagają jak najszybszej modernizacji niezależnie od ich wieku,

b. systemy pośrednie – to narzędzia, które powinny zostać zmodernizowane, ale nie jest to priorytetem,

c. nowoczesne systemy – nie muszą być aktualnie modernizowane, ale powinny być monitorowane i objęte planem rozwoju i utrzymania oprogramowania.

2. Ocena każdego systemu wymagającego modernizacji pod kątem możliwych opcji jej przeprowadzenia, uwzględniająca zarówno aspekt biznesowy, jak również perspektywę działu IT. 

3. Wybór najbardziej optymalnych metod modernizacji poszczególnych systemów.

4. Opracowanie roadmapy modernizacji wszystkich systemów, obejmującej kluczowe kroki, niezbędne do osiągnięcia zakładanych rezultatów.

5. Zaplanowanie i cykliczne przeprowadzanie ponownej analizy aktualności systemów, aby odpowiednio wcześnie reagować w sytuacji, gdy oprogramowanie nie wymagające wcześniej modyfikacji przestaje spełniać aktualne standardy.  

Naszym celem w SOFTIQ, w każdym projekcie związanym z systemami legacy jest opracowanie takiej strategii modernizacji, która pozwoli osiągnąć zakładane cele przy minimalnych kosztach, unikając przy tym zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa.  

Dzięki doświadczeniom przy licznych projektach modernizacyjnych wiemy również, jakie są główne przyczyny, przez które inicjatywy tego typu mogą zakończyć się niepowodzeniem. 

 • Niewłaściwa ocena źródła problemu – przed rozpoczęciem procesu modernizacji systemu legacy niezwykle ważne jest, aby dokładnie zidentyfikować źródło występujących trudności. Zdarza się, że nie jest to jedynie starzejące się i mniej wydajne oprogramowanie, ale sam proces biznesowy, w którym jest ono wykorzystywane. W takiej sytuacji naprawa systemu przy pominięciu optymalizacji wadliwego procesu nie przyniesie oczekiwanych rezultatów.
 • Niedostosowanie oprogramowania do aktualnych potrzeb firmy – modernizacja systemu zawsze oznacza dużą zmianę w Twojej firmie, ale im bardziej nowe rozwiązanie pasuje do sposobu, w który aktualnie realizowane są kluczowe procesy biznesowe, tym większa szansa na sukces całego projektu. Modernizacja, która wymusza na pracownikach znaczące, nieuzasadnione zmiany w dotychczas przyjętych standardach działania bądź narzuca im przyjęcie nowego procesu, spotka się z pewnym oporem z ich strony. Mimo, iż z perspektywy czasu mogłoby to być dobre dla firmy, to lepiej zastosować strategię modernizacji pasującą do aktualnych potrzeb firmy i uwzględniającą możliwość skalowania zmian w czasie.
 • Próba modernizacji wszystkiego w tym samym czasie – wiele firm dostrzega potrzebę modernizacji oprogramowania, ale traktuje ją jako sposób, który jednorazowo rozwiąże całość ich problemów, stwarzanych przez wszystkie przestarzałe systemy. Trzeba jednak pamiętać, iż znacząca modernizacja bądź wymiana oprogramowania oznacza zakłócenia w pracy dla personelu oraz potencjalne niedogodności dla Klientów, co może odbić się negatywnie na wynikach finansowych firmy. Z tego powodu zmiany w poszczególnych systemach powinny być wdrażane stopniowo, zgodnie z przygotowanym planem i w sposób, który minimalnie wpłynie na codzienne funkcjonowanie przedsiębiorstwa.

Jak wybrać odpowiednią strategię modernizacji systemów legacy w Twojej firmie?

Gdy podjęta zostanie decyzja o rozpoczęciu procesu modernizacji oprogramowania w Twojej firmie, uda się zdefiniować występujące problemy i ich przyczyny, kluczowe znaczenie będzie mieć dobór najlepszej strategii modernizacji dla każdego z objętych nią systemów.  

Dzięki szczegółowej analizie powinieneś ocenić, która metoda pozwoli Ci osiągnąć zakładane cele przy zachowaniu optymalnego poziomu kosztów. 

opcje modernizacji systemów legacy

Aktualnie wyróżnia się 7 głównych podejść do modernizacji oprogramowania, różniących się pod względem stopnia złożoności oraz wpływu, jaki każde z nich ma na końcową funkcjonalność, bezpieczeństwo oraz architekturę systemu: 

1. Enkapsulacja (określana również jako hermetyzacja/kapsułkowanie) systemów legacy 

Jest to podejście minimum, polegające na wyizolowaniu określonych danych lub funkcji systemu legacy i udostępnieniu ich użytkownikom w innym narzędziu, np. poprzez interfejs API. Codzienna praca odbywa się wtedy bez logowania do przestarzałego oprogramowania, z wykorzystaniem nowoczesnego interfejsu, co wpływa na komfort użytkowników.  

2. Re-hosting systemu 

W sytuacji, kiedy problemem, z którym musisz sobie poradzić, są koszty utrzymania własnej infrastruktury serwerowej oraz zapewnienie bezpieczeństwa danych, a sam system nie wymaga znaczącej modernizacji, rozwiązaniem może być re-hosting oprogramowania.  

Jest to przeniesienie systemu na inny serwer przy pełnej dowolności wyboru, czy będzie to infrastruktura fizyczna, wirtualna lub chmura. Takie podejście pozwala na dalsze korzystanie z funkcjonalności systemu i dostęp do wszystkich danych, przy jednoczesnym wzroście wydajności i poprawie bezpieczeństwa.  

3. Replatforming 

To podejście oznacza migrację systemu ze starego środowiska na nowoczesną platformę, przy minimalnych zmianach w kodzie źródłowym oprogramowania. Ogólnie rzecz biorąc, kod systemu jest modyfikowany tak, aby można było go łatwo zintegrować z nowym środowiskiem, często chmurowym.  

Skutkuje to zwiększeniem stabilności i niezawodności oprogramowania oraz poprawą komfortu jego użytkowania, jednak struktura kodu, a co za tym idzie funkcje systemu, w dużej mierze pozostają niezmienione.  

4. Refaktoryzacja kodu

W przypadku tego podejścia modernizacja oprogramowania odbywa się poprzez przebudowę i optymalizację kodu źródłowego, ale bez ingerowania w zewnętrzne zachowanie systemu.  

Cechą charakterystyczną refaktoryzacji kodu systemów legacy jest dokonywanie modyfikacji metodą małych kroków, poprzez wprowadzanie niewielkich, łatwych w kontroli i testowaniu zmian, które następnie można bardzo szybko zintegrować z pierwotnym kodem. 

5. Optymalizacja architektury systemu (rearchitecting) 

Ta strategia koncentruje się na optymalizacji architektury systemu z przepisywaniem kodu, w celu zwiększenia wydajności i ułatwieniu wprowadzania nowych funkcji. 

Najczęściej modernizacja oprogramowania w tym podejściu polega na rozbiciu funkcjonującego wcześniej, złożonego monolitu, na mikroserwisy. Rozwiązania oparte na mikrousługach oferują większą elastyczność i mniejsze ryzyko, ponieważ programiści mogą wdrażać nowe funkcje, przeprowadzać aktualizacje lub wprowadzać zmiany bez wpływu na cały system.  

6. Przebudowa systemu 

Jeśli zdecydowałeś się na dalsze korzystanie z systemu, a inne strategie modernizacji nie są w przypadku Twojej firmy optymalne, możesz również zdecydować się na gruntowną przebudowę oprogramowania.  

Ta strategia przewiduje stopniowe przeprojektowywanie bądź przepisywanie kodu od podstaw, począwszy od najbardziej newralgicznych funkcji oprogramowania. Biorąc pod uwagę zasoby potrzebne do zbudowania wielu elementów systemu praktycznie od podstaw, jest to najdroższa i najbardziej czasochłonna droga modernizacji. 

7. Wymiana systemu

W przypadku, gdy żadna ze strategii modernizacji systemu legacy w Twojej firmie nie jest opłacalna, ostatecznym rozwiązaniem może być stopniowe wycofanie przestarzałego oprogramowania z eksploatacji i zastąpienie go nowoczesnym i wydajnym systemem.

Rola software house’u, jako partnera wspierającego modernizację oprogramowania w Twojej firmie.

Wybór odpowiedniego podejścia do modernizacji systemu legacy ma kluczowe znaczenie, gdyż przełoży się on bezpośrednio zarówno na koszt całego projektu, jak też czas, jaki będzie konieczny na wprowadzenie zmian. 

W tym kontekście nie da się przecenić roli, jaką w procesie modernizacji oprogramowania w Twojej firmie, będzie pełnić wybrany przez Ciebie software house.  

Odpowiedni partner, taki jak SOFTIQ, powinien być nie tylko wykonawcą, odpowiedzialnym za wdrożenie zmian, ale przede wszystkim doświadczonym doradcą.  

Warto pamiętać, iż proces modernizacji systemu legacy obejmuje wiele etapów i rozpoczyna się od analizy aktualnego stanu istniejącego oprogramowania. Software house określa wtedy, które elementy starszego systemu powodują problemy lub mogą powodować je w przyszłości, a które części nie wymagają żadnych ulepszeń. 

W oparciu o te analizy możliwy jest wybór najbardziej optymalnego, z punktu widzenia Twojej firmy, podejścia do modernizacji oprogramowania i określenie kosztów całego projektu.  

Jeśli zastanawiasz się, który z modeli modernizacji systemów legacy w sprawdzi się najlepiej w Twojej firmie, zachęcamy do kontaktu z jednym z naszych konsultantów, który pomoże Ci to ocenić. 

SOFTIQ oferta usług modernizacji systemów legacy

Zapraszamy do lektury naszych artykułów
oraz pobrania przydatnych materiałów!

Najlepsze praktyki i Case Studies SOFTIQ zebrane w
e-booku! Pobierz już teraz. 

Poznaj zalety i wady staff augmentation i dowiedz się, ile możesz zaoszczędzić dzięki outsourcingowi specjalistów. 

Dowiedz się, jakie są główne różnice między dostępnymi w sprzedaży systemami a oprogramowaniem dedykowanym. 

This post is also available in: English (Angielski)