Ransomware – 30 sposobów na ochronę Twojej firmy przed 10 najczęściej stosowanymi metodami ataków

Czytaj więcej

Z każdym rokiem liczba ataków ransomware rośnie, a firmy nie mogą się przed nimi zabezpieczyć, ponieważ często brakuje im zasobów lub wiedzy, aby robić to skutecznie. 

Według danych Departamentu Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych liczba ataków ransomware wzrosła o ponad 300% pomiędzy rokiem 2021 a 2022, głównie ze względu na rosnącą popularność łączenia i synchronizacji różnych urządzeń, co zapewnia hakerom więcej potencjalnych celów. 

Ponadto sposoby przesyłania szkodliwego oprogramowania stają się coraz bardziej wyrafinowane i łatwiejsze w użyciu, co ułatwia przestępcom przeprowadzanie ataków. 

Firmy mogą być również narażone na atak, jeśli ich oprogramowanie antywirusowe jest przestarzałe lub niewłaściwie skonfigurowane. Ponadto organizacje często stają się celem ataków phishingowych i innych technik socjotechnicznych, które mogą skutkować infiltracją ich sieci przez złośliwe oprogramowanie. 

Według niedawnej ankiety przeprowadzonej przez firmę Carbon Black około 77% firm zgłosiło, że doświadczyło co najmniej jednego ataku ransomware w ciągu ostatniego roku. Spośród pozostałych, 23% firm prawdopodobnie nie zgłosiło ataku ransomware, ale go doświadczyło. 

W tym artykule przeanalizujemy, w jaki sposób Twoja firma może się bronić przed 10 najczęściej stosowanymi metodami ataków ransomware. 

Oprogramowanie ransomware – co to jest i jak działa?

Oprogramowanie ransomware - co to jest i jak działa przykłady

Ransomware to rodzaj złośliwego oprogramowania (malware), którego celem jest uniemożliwienie użytkownikom dostępu do ich danych, dopóki nie zostanie zapłacony okup (ransom).  

Oprogramowanie działa poprzez szyfrowanie danych użytkownika, aby nie można było normalnie uzyskać do nich dostępu. 

Aby odzyskać dostęp, użytkownik musi uiścić opłatę twórcy oprogramowania ransomware, który następnie dostarczy klucz deszyfrujący potrzebny do odzyskania zaszyfrowanych danych. 

Okupy są zwykle opłacane za pośrednictwem waluty cyfrowej, takiej jak Bitcoin, która umożliwia użytkownikom anonimowe przesyłanie środków. Niektórzy operatorzy oprogramowania ransomware akceptują również płatności za pomocą kart kredytowych, przelewów pieniężnych, przedpłaconych kart gotówkowych i innych form usług płatniczych online. 

Jakie są najczęściej stosowane metody ataków ransomware?

najczęściej stosowane metody ataków ransomware przykłady

Metody ataków ransomware różnią się pod względem sposobu ich przeprowadzenia, dostarczenia oprogramowania oraz końcowego celu ataku.  

Typowe metody dostarczania malware obejmują e-maile phishingowe, złośliwe łącza i załączniki, zestawy exploitów i złośliwe oprogramowanie.  

“Ładunki” mogą obejmować zarówno złośliwe skrypty, które usuwają lub szyfrują pliki, jak i złośliwe programy, które przejmują kontrolę nad systemami lub szyfrują całe zbiory danych.  

Ostatecznym celem może być wszystko, od wymuszenia zapłaty okupu po zakłócenie operacji biznesowych lub kradzież danych. 

10 najczęściej używanych metod ataków ransomware z szacunkową kwotą uzyskanego przez przestępców okupu w 2022 r: 

1. WannaCry (4.1 biliona USD)  

2. Sodinokibi/REvil (3.5 biliona USD)  

3. Maze (3.2 biliona USD)  

4. NetWalker (2.6 biliona USD)  

5. DoppelPaymer (2.3 biliona USD)  

6. Dharma (1.9 biliona USD) 

7. RagnarLocker (1.6 biliona USD) 

8. Avaddon (1.4 biliona USD) 

9. Sekhmet (1.1 biliona USD) 

10. Conti (900 milionów USD) 

Dlaczego firmy mają trudności z zabezpieczeniem się przed atakami ransomware? 

przykłady, dlaczego firmy mają trudności z zabezpieczeniem się przed atakami ransomware

Tak jak wspominaliśmy, przyczyną trudności w zabezpieczeniu się przed atakami może być nie tylko brak wiedzy i zasobów, nieaktualne oprogramowanie antywirusowe lub źle przeszkolony personel.  

Poniżej wymieniliśmy 7 najczęstszych powodów, dla których firmy są podatne na ataki ransomware.  

1. Niedociągnięcia w uwierzytelnianiu — słabe systemy uwierzytelniania mogą być wykorzystywane przez ataki ransomware, umożliwiając dostęp do sieci firmowych z zewnątrz i instalację złośliwego oprogramowania.

2. Brak szkoleń i świadomości pracowników – wszyscy pracownicy powinni być odpowiednio przeszkoleni i świadomi zagrożeń, ale niestety w wielu firmach brakuje takich inicjatyw.

3. Niewłaściwe praktyki w zakresie aktualizowania – firmy powinny regularnie instalować aktualizacje lub łatki, aby zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa swoich systemów i zmniejszyć potencjalne ryzyko narażenia na ataki z wykorzystaniem złośliwego oprogramowania.

4. Niewłaściwa strategia tworzenia kopii zapasowych — częste tworzenie kopii zapasowych jest niezbędne, aby uniknąć utraty danych, jednak wiele organizacji nie ma skutecznej strategii tworzenia backupów.

5. Niezabezpieczony zdalny dostęp – niedostatecznie zabezpieczone protokoły i połączenia zdalnego dostępu mogą być łatwo wykorzystane do ataków ransomware.

6. Brak rozwiązań zabezpieczających punkty końcowe — firmy powinny inwestować w rozwiązania zabezpieczające punkty końcowe, aby zapobiegać próbom ataku z ich wykorzystaniem.

7. Brak ochrony obwodowej — rozwiązania takie jak firewalle i oprogramowanie antywirusowe mogą pomóc chronić Twoją firmę przed złośliwymi zamiarami.

Wyeliminowanie tych najczęstszych luk w zabezpieczeniach może drastycznie zmniejszyć ryzyko skutecznego ataku ransomware na Twoją firmę. 

Poniżej znajdziesz więcej przykładów, jak możesz chronić swoją firmę i dane.

Jak firmy mogą zabezpieczyć się przed atakami ransomware?

przykłady jak firmy mogą zabezpieczyć się przed atakami ransomware

Zabezpieczenie firmy przed atakami ransomware wymaga kompleksowego podejścia. Obejmuje szkolenie użytkowników, ochronę przed złośliwym oprogramowaniem i wirusami, regularne aktualizowanie oprogramowania, instalowanie łatek w systemach operacyjnych i aplikacjach, wdrażanie protokołów kontroli dostępu i szyfrowania oraz monitorowanie sieci.  

Inne środki, które należy rozważyć, obejmują posiadanie planu reagowania na incydenty, wykorzystanie kopii zapasowych w chmurze lub usług odzyskiwania po awarii oraz regularne testowanie i ocenianie skuteczności środków bezpieczeństwa. 

Poniżej znajdziesz 30 sposobów, z których możesz skorzystać, aby chronić swoją firmę przed atakami hakerów. 

1. Regularnie aktualizuj systemy operacyjne, aplikacje i oprogramowanie sprzętowe na wszystkich urządzeniach.

2. Korzystaj z technologii, takich jak zapory ogniowe, systemy wykrywania włamań i oprogramowanie antywirusowe.

3. Blokuj połączenia przychodzące z krajów, w których często wykorzystuje się złośliwe oprogramowanie do ataków ransomware.

4. Opracowuj i wdrażaj programy edukacyjne i szkoleniowe dla użytkowników końcowych.

5. Użyj kontroli dostępu użytkowników opartej na rolach.

6. Włącz szyfrowanie danych na laptopach i urządzeniach mobilnych.

7. Ogranicz uprawnienia administracyjne tylko do niezbędnego personelu.

8. Zaimplementuj białą i czarną listę aplikacji.

9. Wzmocnij połączenia Remote Desktop Protocol (RDP) i wyłącz je, gdy nie jest wymagane.

10. Monitoruj systemy pod kątem anomalii i podejrzanej aktywności.

11. Odizoluj wrażliwe systemy od Internetu.

12. Regularnie testuj plany odzyskiwania po awarii.

13. Regularnie wykonuj kopie zapasowe wszystkich ważnych danych i przechowuj je w bezpiecznej lokalizacji poza siedzibą firmy.

14. Korzystaj z rozwiązań uwierzytelniania wieloskładnikowego dla kont o dużej wartości i użytkowników uprzywilejowanych.

15. Monitoruj sieci pod kątem podejrzanych działań i ustawiaj alerty dotyczące wszelkich nietypowych działań.

16. Aktualizuj oprogramowanie antywirusowe i przeprowadzaj regularne skanowanie.

17. Wzmocnij wszystkie usługi internetowe, takie jak serwery WWW, serwery poczty e-mail itp.

18. Skonfiguruj zapory, aby blokowały dostęp do znanych złośliwych adresów IP.

19. Ogranicz dostęp do zewnętrznych urządzeń pamięci masowej, takich jak dyski USB.

20. Ogranicz niepotrzebny zewnętrzny dostęp do Internetu, taki jak gry online lub usługi streamingowe.

21. Korzystaj z rozwiązań do sandboxingu aplikacji w środowiskach wysokiego ryzyka.

22. Używaj szyfrowania wrażliwych danych zarówno w stanie spoczynku, jak i podczas przesyłania.

23. Umieść bezpieczne ograniczenia na wszystkich przychodzących plikach wykonywalnych.

24. Zaimplementuj ścisłą politykę haseł na wszystkich kontach użytkowników.

25. Zaplanuj regularne testy podatności na ataki i testy penetracyjne.

26. Zaimplementuj segmentację sieci, aby oddzielić systemy od tych, które przechowują wrażliwe dane.

27. Korzystaj z usług bezpieczeństwa w chmurze, takich jak szyfrowane połączenia, aby chronić dane.

28. Wyłącz makra w dokumentach pakietu Office i przeglądaj wiadomości e-mail z załączonymi plikami.

29. Regularnie wysyłaj e-maile i biuletyny informacyjne dotyczące bezpieczeństwa do pracowników.

30. Regularnie kontroluj luki w systemie i szybko reaguj na wszelkie problemy.

Oferta SOFTIQ na audyty bezpieczeństwa i testy penetracyjne dla Twojej firmy

audyty bezpieczeństwa i testy penetracyjne przykłady

Czym charakteryzuje się audyt bezpieczeństwa systemów informatycznych, oferowany przez SOFTIQ?

Audyt bezpieczeństwa stanowi kompleksową analizę stopnia zabezpieczenia systemów informatycznych oraz danych wrażliwych firmy, przeprowadzoną w oparciu o wywiad środowiskowy, a także zebrane materiały, obejmujące m.in. polityki i procedury bezpieczeństwa, schematy sieci, dokumentację systemów.  

Audyt bezpieczeństwa przeprowadzony przez doświadczony zespół pozwala nam:

  • wskazać luki w zabezpieczeniach systemów,
  • wykryć potencjalne zagrożenia i ocenić ich skalę,
  • przygotować plan działania na wypadek różnych sytuacji kryzysowych.

Efektem przeprowadzonego przez SOFTIQ audytu bezpieczeństwa systemów informatycznych w Twojej firmie jest szczegółowy raport przedstawiający wykryte nieprawidłowości, ich znaczenie oraz sposoby ich usunięcia.  

Na jakie etapy podzielony jest audyt bezpieczeństwa systemów informatycznych:

1. planowanie – poznajemy specyfikę firmy, dobieramy zespół odpowiednich audytorów w oparciu o ich kompetencje i opracowujemy plan audytu;  

2. realizacja – gromadzimy i analizujemy informacje o stosowanych w firmie procedurach; weryfikujemy działania podejmowane przez specjalistów zajmujących się bezpieczeństwem IT w firmie; uzyskujemy dostęp do systemów i ich dokumentacji; prowadzimy wywiady, wykonujemy skany podatności i zestawiamy wyniki do oceny’ 

3. raportowanie – opisujemy stwierdzony poziom zabezpieczeń, wymieniamy i charakteryzujemy wykryte zagrożenia, dostarczamy zalecenia wraz z terminem ich realizacji oraz uzasadnieniem konieczności ich wdrożenia.  

Oprócz standardowych audytów bezpieczeństwa systemów informatycznych obejmujących automatyczne skany podatności, dla naszych Klientów przygotowaliśmy również usługę testów penetracyjnych (pentestów). 

Czym są testy penetracyjne i jakie korzyści przynosi ich przeprowadzenie?

Testy penetracyjne (pentesty) stanowią próbę przełamania przez naszych specjalistów zabezpieczeń wskazanych przez Ciebie systemów bądź elementów infrastruktury.  

Dzięki przeprowadzeniu testów przez doświadczony, zewnętrzny zespół, zyskujesz wiedzę co do realnego poziomu zabezpieczenia poufnych danych w Twojej firmie.  

Cel testów może zostać zdefiniowany przed ich rozpoczęciem, jak również może być wynikiem przeprowadzonego przez nas wstępnego audytu.  

W zależności od ilości informacji o zasobach, które będą celem naszych specjalistów, testy penetracyjne mogą być przeprowadzone według różnych scenariuszy – white box, grey box bądź black box. 

audyty bezpieczeństwa i testy penetracyjne przykłady

Zapraszamy do lektury naszych artykułów i pobrania przydatnych materiałów!

Dowiedz się, jak utrzymać w ryzach budżet projektu IT i uniknąć poważnych błędów. 

Poznaj zalety i wady staff augmentation i dowiedz się, ile możesz zaoszczędzić dzięki outsourcingowi specjalistów. 

Dowiedz się, jakie są główne różnice między dostępnymi w sprzedaży systemami a oprogramowaniem dedykowanym. 

This post is also available in: English (Angielski)