5 największych wyzwań, hamujących wdrożenie AI w firmach  

Czytaj więcej

Szybki rozwój narzędzi opartych na sztucznej inteligencji stanowi dla przedsiębiorstw dużą szansę na optymalizację wydajności i przyspieszenie tempa rozwoju.  

Zainteresowanie firm wykorzystaniem możliwości AI w codziennej działalności dobrze obrazują wyniki „Logicalis CIO Report 2024: The Future Face of Tech Leadership”, zgodnie z którym aż 89% respondentów aktywnie poszukuje możliwości, aby włączyć sztuczną inteligencję do działalności swojego przedsiębiorstwa.  

Chociaż korzyści z opracowywania i wykorzystania narzędzi AI są znaczące, istnieją liczne przeszkody, które organizacje mogą napotkać po drodze. 

Poniżej omówiliśmy 5 najpoważniejszych wyzwań, przed którymi stoją firmy zainteresowane wdrożeniem narzędzi AI w swojej działalności, uzupełnionych o proponowane przez SOFTIQ AI rozwiązania.  

1. Brak wykwalifikowanych talentów  

ograniczone-umiejetnosci-sa-bariera-wdrozenia-AI dlaczego

Przedsiębiorstwom często brakuje specjalistów, którzy rozumieją zarówno techniczne aspekty sztucznej inteligencji, jak i jej zastosowanie w określonych kontekstach biznesowych.  

Zgodnie z wynikami badania „IBM Global AI Adoption Index 2023” w 33% przedsiębiorstw ograniczone umiejętności i wiedza fachowa w zakresie AI były najpoważniejszymi barierami, utrudniającymi pomyślne wdrożenie sztucznej inteligencji.  

Brak wewnętrznej wiedzy specjalistycznej stanowi główną przeszkodę we wdrażaniu AI, ponieważ firmy potrzebują wykwalifikowanych specjalistów, którzy: 

  • rozumieją potrzeby biznesowe i potrafią przełożyć je na aplikacje korzystające z AI, 
  • potrafią stworzyć, wytrenować oraz utrzymywać modele sztucznej inteligencji,  
  • umieją zintegrować narzędzia AI z funkcjonującymi w firmie przepływami pracy. 

Jak SOFTIQ AI odpowiada na to wyzwanie? 

Opracowane przez nas narzędzia nie wymagają wiedzy specjalistycznej w firmie, aby móc zacząć z nich korzystać. Powstały jako odpowiedź na konkretne potrzeby biznesowe, są rozwijane i utrzymywane przez zespół naszych specjalistów, dzięki czemu spełniają swoją funkcję niezależnie od poziomu wiedzy użytkowników na temat AI.    

2. Potencjalny wysoki koszt inwestycji 

koszt-jako-kluczowe-wyzwanie-w-skalowaniu-inicjatyw-AI dlaczego

Początkowa inwestycja wymagana do opracowania własnych narzędzi AI na potrzeby firmy może być znaczna, co zniechęca niektóre przedsiębiorstwa.  

Zgodnie z wynikami badania „The state of AI in early 2024”, opublikowanego przez McKinsey & Company, koszty stanowią kluczowe wyzwanie w skalowaniu inicjatyw AI dla blisko 40% ankietowanych przedsiębiorstw.  

W przypadku firm, które nie mają doświadczenia z AI dodatkowym ograniczeniem jest również trudność w oszacowaniu skali kosztów, która wchodzi w grę w przypadku szkolenia modeli AI. Trzeba pamiętać, że to nie tylko wydatki związane z zatrudnieniem specjalistów, ale również opłaty sprzętowe (wynajem wydajnych maszyn lub zasobów w chmurze) oraz softwarowe (specjalistyczne narzędzia do przetwarzania danych, opracowywania modeli i szkolenia). 

Jak SOFTIQ AI odpowiada na to wyzwanie? 

Narzędzia AI, które oferujemy, są dostępne w pakietach dopasowanych do potrzeb firmy, dając możliwość rozpoczęcia korzystania ze sztucznej inteligencji w firmie przy niewielkich nakładach finansowych, bez konieczności opracowania własnych rozwiązań.  

SOFTIQ-oferta-na-wdrozenie-AI-w-firmach kontakt

 3. Trudności z wykazaniem uzasadnienia biznesowego 

przeszkoda-we-wdrozeniu-AI-jest-trudnosc-w-oszacowaniu-wartosci-projektow dlaczego

Wiele firm ma trudności z podjęciem decyzji, gdzie i jak zintegrować sztuczną inteligencję z istniejącymi procesami, nie wiedząc, w jakim obszarze potencjał korzyści jest największy. 

Brak ten może wynikać z różnych czynników, takich jak niewystarczająca wiedza na temat możliwości AI, wyzwania w identyfikacji najlepszych sposobów jej użycia w firmie bądź niepewność co do potencjalnych korzyści. 

Jak wynika z badania przeprowadzonego w czwartym kwartale 2023 roku przez firmę Gartner, dla aż 49% respondentów trudność w oszacowaniu i wykazaniu wartości projektów AI jest podstawową przeszkodą we wdrożeniu sztucznej inteligencji.  

Bez dobrze zdefiniowanego pomysłu i uzasadnienia biznesowego firmy mają mieć trudności z uzasadnieniem inwestycji w opracowywanie i wdrażanie spersonalizowanych rozwiązań AI. 

Jak SOFTIQ AI odpowiada na to wyzwanie? 

Rozwiązania AI, które proponujemy opracowaliśmy najpierw na własny użytek, aby ułatwić pracę naszych wewnętrznych zespołów.  

Dzięki temu sprawdziliśmy ich skuteczność i uzasadnienie biznesowe dla wdrożenia przed wprowadzeniem ich do naszej oferty. 

4. Obawy związane z prywatnością danych 

brak-jasnych-regulacji-w-zakresie-prywatnosci-danych-i-AI-utrudnia-wdrozenie dlaczego

Technologie korzystające ze sztucznej inteligencji gromadzą i analizują duże ilości danych poufnych, co rodzi obawy związane z ich prywatnością i bezpieczeństwem. 

Badanie „Global AI Readiness Index 2023”, przeprowadzone przez PwC wykazało, że 60% ankietowanych menedżerów uważa, że brak jasnych regulacji dotyczących prywatności danych w związku z AI utrudnia wdrażanie sztucznej inteligencji w ich organizacjach. 

Z jednej strony przepisy dotyczące prywatności danych, takie jak RODO i CCPA, nakładają na firmy odpowiedzialność za sposób gromadzenia, przechowywania i wykorzystywania wrażliwych danych. Z drugiej zaś często przedsiębiorstwa nie mają wiedzy i pewności, w jaki sposób wykorzystanie przez nich rozwiązań opartych na AI wpłynie na zgodność z tymi regulacjami.  

Jak SOFTIQ AI odpowiada na to wyzwanie? 

Opracowane przez nas rozwiązania są oparte na technologiach w pełni zgodnych z RODO. Narzędzia SOFTIQ AI działają w oparciu o infrastrukturę dostawców dostawców chmurowych zapewniających standard bezpieczeństwa SOC Type 2. 

Jest to poziom zabezpieczeń porównywalny do zastosowanego w chmurze Microsoft, np. Sharepoint, gdzie dane przechowywane są w podobny sposób.  

5. Problemy z integracją 

integracja-AI-ze-starszymi-systemami-to-znaczace-wyzwanie dlaczego

Zintegrowanie nowych narzędzi, korzystających ze sztucznej inteligencji z działającymi w firmie systemami może być wyzwaniem technicznym i wymagać dużych zasobów. 

Badanie „State of AI in Enterprise Decision Making”, przeprowadzone przez McKinsey & Company w 2023 r. wykazało, że 70% respondentów uznało integrację sztucznej inteligencji ze starszymi systemami IT za znaczące wyzwanie

Ograniczeniami w tym aspekcie mogą być między innymi: 

  • niekompatybilność danych – istniejące systemy mogą wykorzystywać różne formaty lub struktury danych, co utrudnia modelom sztucznej inteligencji dostęp do informacji i ich wykorzystanie, 
  • złożoność techniczna – łączenie systemów AI z istniejącymi przepływami pracy i infrastrukturą jest złożone i wymaga specjalistycznej wiedzy. 

Jak SOFTIQ AI odpowiada na to wyzwanie? 

Opracowane przez nas rozwiązania nie wymagają przeprowadzenia zaawansowanych integracji z innymi systemami.  

Dzięki temu może z nich korzystać każda firma, niezależnie od posiadanej infrastruktury informatycznej i poziomu wewnętrznych umiejętności technicznych.  

Dlaczego warto zainteresować się wdrożeniem narzędzi AI w firmie?  

Wybierając odpowiednie narzędzia oparte o AI, dostosowane do realnych potrzeb biznesowych Twojej firmy, możesz znacząco ułatwić i przyspieszyć pracę swoich zespołów, co przekłada się na wzrost wydajności i optymalizację kosztów.  

Część dużych przedsiębiorstw może zdecydować się na opracowanie własnych rozwiązań, jednak dla większości będzie to wybór niedostępny ze względu na koszty oraz brak odpowiednich specjalistów.  

W takiej sytuacji, aby skorzystać z zalet narzędzi opartych o AI, unikając jednocześnie ryzyka niepowodzenia projektu realizowanego wewnętrznie, warto zainteresować się gotowym rozwiązaniem, takim jak produkty SOFTIQ AI.  

SOFTIQ-oferta-na-wdrozenie-AI-w-firmach kontakt