Przewodnik po usłudze MVP Development. Główne korzyści, koszty oraz możliwe błędy  

Czytaj więcej

Tworząc oprogramowanie dedykowane w modelu MVP (Minimum Viable Product), możemy zweryfikować swoje wstępne założenia biznesowe i zebrać cenne opinie o produkcie, bez konieczności budowania całego, mocno rozbudowanego systemu. 

W tym przewodniku postaramy się odpowiedzieć na pytania, jakie są inne korzyści z budowania oprogramowania w modelu MVP, jakie są etapy procesu i ile to kosztuje.  

Czym jest oprogramowanie w modelu MVP i jakie przynosi korzyści? 

MVP-development przykłady i zalety

W ramach usług tworzenia oprogramowania dedykowanego dla naszych Klientów SOFTIQ oferuje również możliwość stworzenia wstępnej wersji produktu w modelu MVP (Minimum Viable Product)

MPV to wstępna wersja oprogramowania, stworzona z minimalnym zestawem kluczowych funkcjonalności, dzięki której możliwe jest sprawdzenie założeń z etapu projektowania oprogramowania, a także zebranie pierwszych opinii użytkowników. 

Stworzenie MPV jest coraz częściej stosowanym rozwiązaniem, w przeciwieństwie do tradycyjnego podejścia, w którym najpierw powstaje system, a następnie zbierane są opinie od użytkowników. 

glowne-korzysci-tworzenia-oprogramowania-w-modelu-MVP przykłady

Do głównych korzyści tworzenia oprogramowania w modelu MVP należy zaliczyć: 

  • oszczędność czasu i zasobów – dzięki szybkiej weryfikacji wstępnych koncepcji można odpowiednio zaplanować dalszy rozwój projektu, oszczędzając tym samym czas i pieniądze, 
  • szybką informacje zwrotną – w przypadku niektórych projektów funkcjonalną wersję MVP można stworzyć w zaledwie kilka tygodni, dając możliwość szybkiego zebrania opinii użytkowników i podjęcia decyzji o dalszym rozwoju projektu, 
  • poznanie potrzeb użytkowników – MVP pozwala ocenić, jakie funkcjonalności będą przydatne na późniejszym etapie rozwoju projektu, a także jak odpowiednio zaplanować przyszłe działania marketingowe, 
  • ograniczanie ryzyka – dzięki możliwości testowania wstępnych koncepcji, mierzenia poziomu zainteresowania produktem oraz wczesnego wykrywania potencjalnych problemów ryzyko związane z rozwojem oprogramowania w modelu klasycznym jest znacząco ograniczone. 

Na powodzenie procesu tworzenia oprogramowania dedykowanego wpływa wiele czynników, a jego powstanie wiąże się z koniecznością dużej inwestycji. Z tego powodu każda okazja do zminimalizowania ryzyka niepowodzenia jest nieoceniona.  

To właśnie główna zaleta stworzenia wersji MVP – minimalizacja ryzyka. 

Dodatkowe korzyści z opracowania wersji oprogramowania Minimum Viable Product (MVP)

Dodatkowe-korzysci-z-opracowania-wersji-oprogramowania-MVP przykłady

Jak już wiemy, Minimal Viable Product (MVP) to wersja oprogramowania, która ma wystarczającą liczbę funkcji, aby sprawdzić jak odbierany jest produkt przez pierwszych użytkowników i zapewnić informacje zwrotne na potrzeby przyszłego rozwoju. 

Warto wspomnieć o kilku dodatkowych zaletach z tworzenia wersji MVP oprogramowania. 

1. Mniejsze koszty powstania pierwszej wersji oprogramowania, ponieważ uwzględniamy tylko podstawowe funkcje. 

2. Krótszy czas wprowadzenia produktu na rynek, ponieważ MVP można opracować szybciej niż w pełni funkcjonalny produkt. 

3. Wczesna wersja produktu może pomóc firmom lepiej zrozumieć potrzeby Klientów, przekazując informacje zwrotne na temat najważniejszych funkcji. 

4. MVP zapewnia firmom możliwość zmiany, jeśli początkowy pomysł na produkt nie powiedzie się. 

5. Może pomóc firmom w opracowaniu lepszej strategii marketingowej, przekazując informacje zwrotne na temat tego, które funkcje są najważniejsze dla klientów. 

6. Zapewnia firmom możliwość generowania wczesnych przychodów poprzez sprzedaż produktu wczesnym użytkownikom. 

Jak zbudować wersję oprogramowania MVP (Minimum Viable Product)? 

Aby zbudować wersję oprogramowania MVP (Minimum Viable Product) dla naszych Klientów, w SOFTIQ wykonujemy niżej opisane kroki. 

1. Identyfikujemy podstawowe funkcje – określamy, które funkcje są niezbędne do działania oprogramowania i dają wartość użytkownikowi.  

2. Tworzymy ścieżki użytkownika – planujemy podróż użytkowników i sposób, w jaki będą wchodzić w interakcje z oprogramowaniem. Pomaga nam to zidentyfikować potencjalne przeszkody lub obszary wymagające poprawy. 

3. Wybieramy odpowiedni zestaw technologii – decydujemy się na konkretne języki programowania i narzędzia. Bierzemy pod uwagę takie czynniki, jak skalowalność, łatwość zastosowania i koszt. 

4. Opracowujemy prototyp, który zawiera podstawowe funkcje określone w kroku pierwszym. Powinien on być funkcjonalny i umożliwiać użytkownikom testowanie i przekazywanie opinii. 

5. Testujemy i poprawiamy – zbieramy opinie od użytkowników i wprowadzamy ulepszenia na ich podstawie. Kontynuujemy udoskonalanie MVP aż spełni potrzeby docelowych odbiorców. 

6. Uruchamiamy – gdy mamy funkcjonalne MVP, które spełnia potrzeby docelowych odbiorców, udostępniamy je i kontynuujemy zbieranie opinii na potrzeby przyszłych iteracji. 

Jakich najczęstszych błędów należy unikać podczas budowania MVP? 

Jakich-bledow-nalezy-unikac-podczas-budowania-MVP przykłady

Tworząc wersję MVP oprogramowania dedykowanego, należy unikać typowych błędów, które mogą wpłynąć na sukces projektu.  

Poniżej znajdziesz listę najczęstszych błędów, których należy unikać podczas budowania MVP. 

1. MVP powinien mieć tylko podstawowe funkcje wymagane do rozwiązania problemu Klienta. Tworzenie zbyt wielu funkcji może prowadzić do niepotrzebnej złożoności i kosztów. 

2. Przed zbudowaniem MVP bardzo ważne jest zweryfikowanie pomysłu z potencjalnymi Klientami, aby upewnić się, że istnieje rynek dla produktu. 

3. Opinie użytkowników są niezbędne podczas tworzenia MVP. Ignorowanie opinii użytkowników może prowadzić do wytworzenia produktu, który nie spełnia potrzeb docelowych odbiorców. 

4. Znajomość grupy docelowej ma kluczowe znaczenie. Bez jasnego zrozumienia, dla kogo jest przeznaczony Twój produkt, trudno jest go stworzyć. 

5. Chociaż MVP powinien być prosty, ważne jest, aby od samego początku brać pod uwagę skalowalność. Tworzenie produktu, którego nie można skalować, może prowadzić do poważnych problemów w przyszłości. 

6. Bezpieczeństwo powinno być priorytetem, gdyż ignorowanie odpowiedniego poziomu zabezpieczeń może prowadzić do naruszeń danych i innych problemów związanych z bezpieczeństwem. 

7. Dokładne przetestowanie produktu jest niezbędne podczas tworzenia wersji MVP, a pominięcie testów może prowadzić do poważnych błędów. 

8. Jasna strategia marketingowa jest niezbędna przy tworzeniu MVP. Bez niej trudno jest przyciągnąć potencjalnych Klientów do swojego produktu. 

Jakie są koszty usług MVP Development?  

Orientacyjny koszt zbudowania aplikacji w modelu MVP (Minimum Viable Product) to pomiędzy 10 000 a 50 000 USD. Zależy od różnych czynników, takich jak złożoność aplikacji, liczba funkcji, zastosowany stack technologiczny i lokalizacja zespołu programistów (w przypadku outsourcingu). W przypadku szczególnie skomplikowanych projektów koszty mogą być wyższe, dlatego zawsze warto przeanalizować specyfikację z doświadczonym software housem, takim jak SOFTIQ, aby wybrać tylko funkcje, które są naprawdę istotne.
 
Zestawienie kosztów budowy aplikacji MVP zazwyczaj obejmuje wydatki związane z: 

  • projektowaniem, 
  • rozwijaniem, 
  • testowaniem, 
  • wdrażaniem aplikacji. 

Faza projektowania obejmuje tworzenie szkieletów, projektowanie interfejsu użytkownika i prototypowanie. 

Faza rozwoju obejmuje kodowanie i integrację funkcji z aplikacją. 

Testowanie zapewnia, że aplikacja jest wolna od błędów i usterek przed wdrożeniem. 

Wdrożenie obejmuje uruchomienie aplikacji na serwerach lub sklepach z aplikacjami. 

Należy zauważyć, że zbudowanie aplikacji MVP to tylko pierwszy krok w procesie tworzenia oprogramowania. Po uruchomieniu MVP można dodawać dodatkowe funkcje i funkcjonalności w oparciu o opinie użytkowników i zapotrzebowanie rynku. Dlatego kluczowe znaczenie ma przydzielenie budżetu na bieżące utrzymanie i aktualizacje, aby aplikacja była konkurencyjna. 

Oto 6 przykładowych wersji oprogramowania MVP i ich kosztów na podstawie wybranych case studies: 

1. Buffer: MVP został opracowany w ciągu siedmiu tygodni i kosztował około 5000 $. Platforma miała ograniczone funkcje, w tym planowanie i publikowanie na kontach w mediach społecznościowych. 

2. Groupon: MVP Groupona został opracowany w ciągu zaledwie dwóch miesięcy i kosztował około 15 000 USD. Platforma miała ograniczone funkcje, w tym brak codziennych ofert i marketingu e-mailowego. 

3. Dropbox: Dropbox to oparta na chmurze platforma pamięci masowej, która zaczynała jako MVP z ograniczonymi funkcjami. Szacunkowy koszt opracowania MVP wyniósł około 15 000 USD. 

4. Airbnb – MVP Airbnb powstał w ciągu zaledwie kilku tygodni i kosztował około 20 000 USD. Platforma miała ograniczone funkcje, w tym prostą funkcję wyszukiwania i system przesyłania wiadomości. 

5. Zappos – MVP Zappos został opracowany w ciągu trzech miesięcy i kosztował około 50 000 USD.  

6. Slack – Slack MVP został opracowany w ciągu czterech miesięcy i kosztował około 50 000 USD.  

Decydując się na stworzenie oprogramowania dedykowanego w modelu MVP (Minimum Viable Product), możesz szybko zweryfikować swoje wstępne założenia biznesowe i zebrać cenne opinie o produkcie, bez konieczności budowania całego, kosztownego i rozbudowanego systemu. 

Jeśli chcesz dowiedzieć się, jaki byłby koszt opracowania wersji MVP w przypadku Twojego projektu, zachęcamy do kontaktu z naszymi konsultantami, którzy będą mogli przygotować dla Ciebie szczegółową wycenę.

This post is also available in: English (Angielski)