Zatrudnienie Cudzoziemców

Aplikacja wspomagająca pracodawców w zatrudnianiu pracowników z zagranicy.

Czytaj więcej

Cel

Stworzenie aplikacji, która będzie wspomagać i usprawniać proces zatrudnienia pracowników z zagranicy.

Opis

Aplikacja umożliwiająca złożenie wniosku przez pracodawcę, który chce zatrudnić pracownika z zagranicy. Za pośrednictwem aplikacji przyjmuje się około 60 tys. wniosków, a wydaje ok. 420 tys. decyzji rocznie.

Wyzwanie

Opracowanie od podstaw założeń systemu gwarantującego sprawną i łatwą rejestrację on-line wniosków, które do tej pory były składane w wersji papierowej.

Zobacz także