Poznaj najciekawsze funkcje i zalety platformy ASP.NET Core Blazor 

Czytaj więcej

Blazor to platforma webowa, która wspiera zarówno renderowanie po stronie serwera, jak i interaktywność po stronie Klienta w jednym modelu programowania. 

Blazor wykorzystuje język C# do tworzenia między innymi interaktywnych aplikacji internetowych. Największą zaletą Blazora jest możliwość pisania kodu zarówno po stronie klienta, jak i po stronie serwera, co daje nam wiele możliwości i elastyczność w tworzeniu aplikacji. 

Blazor wykorzystuje również technologię WebAssembly, która umożliwia uruchamianie kodu napisanego w językach takich jak C#, C++ czy Rust w przeglądarce internetowej. 

oferta-na-wykorzystanie-Blazor-od-SOFTIQ przykład

Zalety korzystania z Blazora 

Blazor ma wiele zalet, które przemawiają na jego korzyść. Jedną z korzyści jest fakt, że Blazor umożliwia deweloperom pisanie kodu w języku C#, który jest znany i popularny wśród programistów. To oznacza, że specjaliści, którzy już znają C#, mogą łatwo wykorzystać swoje umiejętności do tworzenia aplikacji internetowych. 

Kolejną zaletą Blazora jest fakt, że framework ten umożliwia programistom pisanie aplikacji internetowych zarówno po stronie klienta, jak i po stronie serwera. Dzięki temu można tworzyć aplikacje, które są szybkie i responsywne, a jednocześnie łatwe do utrzymania i rozbudowy. 

Dodatkowe zalety wykorzystania tego frameworku przedstawia poniższa grafika.

korzysci-ze-stosowania-frameworku-Blazor przykłady

Blazor kontra tradycyjne frameworki do tworzenia aplikacji internetowych 

Blazor wyróżnia sie pośród tradycyjnych frameworków do tworzenia aplikacji internetowych pod wieloma względami. Jedną z głównych różnic jest to, że Blazor wykorzystuje język C# do tworzenia aplikacji internetowych, podczas gdy tradycyjne frameworki, takie jak Angular czy React, używają języków takich jak TypeScript czy JavaScript.  

Blazor różni się również od innych, popularnych frameworków sposobem renderowania aplikacji. O ile inne frameworki również wspierają renderowanie po stronie serwera (SSR), to główną zaletą Blazora jest to, że autorzy pomyśleli od tym od początku i w przypadku Blazora renderowanie po stronie serwera jest szeroko opisane w dokumentacji. Dzięki temu Blazor oferuje większą elastyczność i wydajność w tworzeniu aplikacji. 

Komponenty Blazora i ich rola w tworzeniu aplikacji internetowych 

Komponenty są podstawowymi elementami interfejsu użytkownika w Blazorze. Każdy komponent składa się z dwóch części: kodu HTML oraz kodu C#. Kod C# jest odpowiedzialny za logikę komponentu, podczas gdy kod HTML definiuje wygląd i układ komponentu. 

Komponenty w Blazora są reużywalne i można je łączyć, tworząc bardziej złożone interfejsy użytkownika. Dzięki temu można tworzyć aplikacje zgodnie z zasadami DRY (Don’t Repeat Yourself), co przyspiesza proces tworzenia aplikacji. 

Każdy komponent w Blazora może mieć swoje parametry, które można przekazywać do komponentu podczas jego użycia. Parametry umożliwiają dostosowywanie komponentów do różnych kontekstów i potrzeb. 

Komponenty-Blazora przykłady

Wiązanie danych (data binding) w Blazorze 

Wiązanie danych jest kluczowym aspektem tworzenia interaktywnych aplikacji internetowych. Blazor oferuje wiele opcji wiązania danych, które umożliwiają programistom łatwe manipulowanie i synchronizowanie danych między komponentami. 

Jednym z najczęściej stosowanych rodzajów wiązania danych w Blazora jest wiązanie dwukierunkowe. Wiązanie dwukierunkowe umożliwia synchronizację danych między komponentem a elementem interfejsu użytkownika. Dzięki temu można w prosty sposób tworzyć formularze i inne interaktywne elementy interfejsu użytkownika. 

Blazor oferuje również wiele innych funkcji wiązania danych, takich jak wiązanie jednokierunkowe, wiązanie do listy czy wiązanie do zdarzeń. Dzięki tym funkcjom programiści mogą łatwo manipulować danymi i reagować na interakcje użytkownika. 

Routowanie i nawigacja w Blazorze 

Blazor oferuje wbudowane narzędzia do zarządzania routowaniem i nawigacją w aplikacjach. Aby skorzystać z routowania i nawigacji w Blazora, musisz najpierw zdefiniować trasy (routes) dla swoich komponentów. Trasy określają, które komponenty mają być renderowane dla określonych adresów URL. 

Blazor oferuje również komponenty do nawigacji, takie jak NavLink czy RouterLink, które umożliwiają tworzenie interaktywnych menu nawigacyjnych i linków do innych stron aplikacji. 

oferta-na-wykorzystanie-Blazor-od-SOFTIQ przykład

Blazor i renderowanie po stronie serwera 

Blazor Server to jeden z dwóch trybów renderowania dostępnych w Blazorze. W trybie renderowania po stronie serwera cała logika i interfejs użytkownika są renderowane na serwerze, a następnie przesyłane do przeglądarki klienta. 

Renderowanie po stronie serwera ma wiele zalet, takich jak wysoka wydajność i niskie wymagania dotyczące przeglądarki. Dzięki temu aplikacje Blazor Server mogą działać płynnie nawet na starszych przeglądarkach i urządzeniach. 

Jedną z głównych zalet Blazora Server jest to, że cała logika aplikacji jest wykonywana po stronie serwera, co oznacza, że nie ma potrzeby wysyłania kodu do przeglądarki klienta. Dzięki temu aplikacje Blazor Server są bardziej bezpieczne i trudniejsze do zhakowania. 

Blazor i renderowanie po stronie klienta 

Blazor WebAssembly to drugi tryb renderowania dostępny w Blazorze. W trybie renderowania po stronie klienta cała logika i interfejs użytkownika są renderowane w przeglądarce klienta za pomocą technologii WebAssembly. 

Renderowanie po stronie klienta ma wiele zalet, takich jak wysoka responsywność i niezależność od serwera. Dzięki temu aplikacje Blazor WebAssembly mogą działać offline i być łatwo skalowane. 

Jedną z głównych zalet Blazora WebAssembly jest to, że cała logika aplikacji jest wykonywana po stronie klienta, co oznacza, że nie ma potrzeby przesyłania danych do serwera w celu renderowania interfejsu użytkownika. Dzięki temu aplikacje Blazor WebAssembly są szybsze i bardziej efektywne. 

Blazor i progresywne aplikacje internetowe (PWA) 

Progresywne aplikacje internetowe (PWA) to nowy trend w tworzeniu aplikacji internetowych. Blazor umożliwia tworzenie progresywnych aplikacji internetowych, które mogą działać offline i być instalowane na urządzeniach użytkowników. 

Jest to istotne z perspektywy biznesowej, ponieważ dzięki temu nie trzeba tworzyć zarówno aplikacji internetowej, jak i dedykowanej aplikacji desktopowej, przez co czas rozwoju oraz koszt rozwoju aplikacji jest znacznie większy (często wymaga to dwóch dedykowanych zespołów). 

Aby stworzyć progresywną aplikację internetową w Blazorze, musisz najpierw skonfigurować manifest aplikacji. Manifest to plik JSON, który definiuje właściwości aplikacji, takie jak ikona, nazwa czy opis. 

Blazor oferuje również funkcje Service Worker, które umożliwiają cachowanie danych i zasobów aplikacji. Dzięki temu aplikacje Blazor mogą działać offline i być bardziej responsywne dla użytkowników. 

Narzędzia i zasoby Blazora dla programistów 

Blazor oferuje wiele narzędzi i zasobów dla programistów, którzy chcą rozpocząć pracę z tym frameworkiem. Jednym z głównych narzędzi jest Visual Studio, które oferuje wiele funkcji do tworzenia, debugowania i testowania aplikacji Blazor. 

Blazor oferuje również wiele bibliotek i komponentów, które można wykorzystać do tworzenia interfejsu użytkownika. Dzięki temu można tworzyć rozbudowane i responsywne aplikacje internetowe bez konieczności pisania kodu od zera. 

Najlepsze praktyki w tworzeniu aplikacji z wykorzystaniem frameworku Blazor 

Jedną z najlepszych praktyk w tworzeniu aplikacji Blazor jest stosowanie zasady DRY (Don’t Repeat Yourself). Oznacza to, że należy unikać powtarzania kodu i tworzyć reużywalne komponenty, które można łatwo stosować w różnych częściach aplikacji. 

Blazor oferuje również wiele narzędzi do testowania aplikacji, takich jak narzędzia do testowania jednostkowego czy narzędzia do testowania interfejsu użytkownika.  

Czy w takim razie Blazor będzie najlepszym rozwiązaniem dla Twojego projektu? Można to ocenić jedynie przez porównanie jego zalet z innymi dostępnym ina rynku rozwiązaniami i analizie, jak przełożą się one na proces tworzenia Twojej aplikacji.   

Z rozmów z naszymi Klientami wiemy, że często samodzielna ocena, który framework będzie najlepszym rozwiązaniem, jest trudna. W takiej sytuacji optymalne może być skorzystanie ze wsparcia partnera takiego jak SOFTIQ, który ma doświadczenie w realizacji projektów zarówno z wykorzystaniem Blazora, jak też JavaScript.   

Jeśli chciałbyś dowiedzieć się, jakie rozwiązanie sprawdzi się najlepiej w przypadku Twojego projektu, zachęcamy do kontaktu z naszymi ekspertami, którzy pomogą Ci dobrać odpowiednią technologię.   

oferta-na-wykorzystanie-Blazor-od-SOFTIQ przykład

This post is also available in: English (Angielski)