Koszt aplikacji budowanej z Blazorem. Czynniki wpływające na wartość projektu i sposoby ich obniżenia 

Czytaj więcej

Blazor to framework opracowany przez Microsoft, który umożliwia programistom tworzenie interaktywnych aplikacji webowych przy użyciu języka C# zamiast JavaScript. Liczne zalety Blazora czynią go ciekawą opcją dla programistów chcących tworzyć nowoczesne i responsywne aplikacje. 

Blazor używa WebAssembly, tworząc interaktywne aplikacje internetowe oparte na komponentach. Dzięki takiemu rozwiązaniu aplikacja nie wymaga od serwera wykonywania żadnych operacji i jest w pełni funkcjonalna po pobraniu. Eliminuje to potrzebę stosowania wtyczek, co przekłada się na oszczędności na etapie programowania. 

Czynniki wpływające na koszt tworzenia aplikacji za pomocą frameworku Blazor 

czynniki-wplywajace-na-koszt-tworzenia-aplikacji-z-Blazorem przykłady

Na koszt aplikacji wpływa kilkanaście czynników, pośród których można wymienić poziom złożoności, skalę projektu a także funkcje, które będzie spełniać aplikacja.  

Zmiennych, mających wpływ na ostateczny koszt aplikacji, jest wiele, dlatego określenie ostatecznego kosztu projektu wymaga starannej analizy, często obejmującej warsztaty projektowe lub sesje doradcze deep dive.   

W trakcie takich warsztatów brane są pod uwagę zarówno cele biznesowe, które ma realizować aplikacja, jak również zorientowanie na użytkownika, dzięki odpowiedniej dbałości o aspekt UX.   

Zastosowanie frameworku Blazor przez doświadczony zespół programistów daje szereg możliwości optymalizacji kosztów, dlatego warto do współpracy zaangażować software house, który dobrze zna możliwości tej technologii.  

oferta frameworku Blazor

Poniżej szczegółowo omówiliśmy poszczególne czynniki, wpływające na koszt aplikacji:  

1. Złożoność aplikacji 

Z doświadczenia wiemy, że to właśnie stopień skomplikowania budowanej aplikacji jest głównym z czynników, który przekłada się znacząco na końcową wartość projektu. Aplikacje z większą liczbą funkcji będą wymagały więcej czasu i wysiłku w opracowywaniu, co skutkuje wyższymi kosztami. 

Korzystanie z Blazora może zmniejszyć złożoność aplikacji webowej, umożliwiając deweloperom kodowanie zarówno po stronie klienta, jak i po stronie serwera przy użyciu tej samej technologii. Oznacza to, że programiści mogą wykorzystać swoje dotychczasowe umiejętności w zakresie C# i .NET do tworzenia aplikacji internetowych, eliminując potrzebę uczenia się dodatkowych języków lub frameworków, takich jak JavaScript lub TypeScript do programowania front-endu.  

Co więcej, Blazor stosuje architekturę, w której interfejs użytkownika jest tworzony w oparciu o składniki wielokrotnego użytku. Te komponenty mogą być zagnieżdżane w sobie, co pozwala na budowę modułowego i łatwego w utrzymaniu kodu. Wykorzystanie Blazora pozwala na szybkie i łatwe tworzenie złożonych interfejsów użytkownika. 

2. Skład zespołu programistów 

Doświadczenie i wiedza zespołu programistów są kolejnym czynnikiem, który wpływa na koszty budowy aplikacji. Stawki wysoko wykwalifikowanych programistów są wyższe, ale mogą dostarczyć produkt wyższej jakości w krótszym czasie, potencjalnie zmniejszając koszty ogólne. 

Programiści, którzy mają już doświadczenie w pracy z C# i .NET, dzięki pojawieniu się Blazora zyskali dostęp do nowych możliwości tworzenia portali oraz aplikacji z wykorzystaniem znanego im już środowiska programistycznego, bez konieczności nauki dodatkowych technologii. Dzięki temu, jeśli w Twoim zespole są już osoby o takich kompetencjach, unikniesz wydatków związanych z ich doszkoleniem bądź pozyskaniem dodatkowych specjalistów.  

3. Integracje z innymi usługami lub interfejsami 

Jeśli Twoja aplikacja wymaga integracji z usługami lub interfejsami API innych firm, mogą być potrzebne dodatkowe prace programistyczne. Może to zwiększyć koszty, ponieważ programiści będą musieli poświęcić czas na integrację i testowanie tych usług. 

4. Projekt aplikacji oraz interfejs użytkownika 

Złożoność projektu i interfejsu użytkownika przekłada się również na koszt budowy aplikacji. Rozwiązania o skomplikowanych funkcjonalnościach lub niestandardowych animacjach będą wymagać dodatkowego czasu i zasobów na rozwój.   

5. Testowanie i debugowanie 

Czas poświęcony na testowanie i debugowanie aplikacji to kolejny koszt, który należy wziąc pod uwagę planując budżet projektu. Dokładne testy są niezbędne, aby mieć pewność, że aplikacja działa poprawnie i jest wolna od błędów. 

6. Konserwacja i aktualizacje 

Każdy system i aplikacja do poprawnego działania wymagają bieżących a konserwacji oraz aktualizacji. Są to koszty, które również należy uwzględnić na etapie budżetowania.   

7. Dostawca usług hostingowych 

W przypadku aplikacji webowych istotnym elementem mającym wpływ na koszty utrzymania opracowanego rozwiązania jest wybór dostawcy usług hostingowych. Różni dostawcy oferują różne plany cenowe, a wysokość opłat będzie uzależniona od takich czynników, jak rozmiar aplikacji, liczba użytkowników i wymagane zasoby. 

8. Wymagania dotyczące mocy serwera 

W zależności od oczekiwanego ruchu lub złożoności aplikacji różne będą wymagania w zakresie wydajności serwera, na którym będzie działać aplikacja. Większy ruch lub rozbudowane aplikacje, wykorzystujące większą ilości zasobów systemowych będą przekładać się na konieczną wyższą moc obliczeniową serwerów, co oznacza wyższe koszty utrzymania.   

9. Przepustowość i pamięć 

Aplikacje korzystające z plików o dużych rozmiarach lub charakteryzująca się dużą aktywnością użytkowników, mogą wymagać większej przepustowości i pamięci, co skutkuje większymi kosztami.  

10. Skalowalność 

Jeśli zakładany jest znaczący wzrost ilości użytkowników aplikacji bądź rozwój jej funkcjonalności, możliwość skalowania infrastruktury jest kluczowa. Elastyczne pod tym kątem rozwiązania hostingowe mogą być droższe, ale pozwolą na funkcjonowanie rozwijającej się aplikacji bez zakłóceń. 

oferta frameworku Blazor

Outsourcing a rozwój aplikacji przez zespół wewnętrzny – porównanie kosztów 

Kalkulując koszt tworzenia aplikacji za pomocą frameworku Blazor, należy ocenić czy zlecić rozwój aplikacji na zewnątrz, czy też budować ją w oparciu o własny zespół. Obie opcje mają swoje zalety i wady, a decyzja powinna opierać się na takich czynnikach, jak końcowy budżet, wiedza specjalistyczna w ramach zespołu in-house i wymagania projektu. 

porownanie-kosztow-outsourcingu-specjalistow-IT przykłady

Outsourcing  

Zlecenie na zewnątrz budowy aplikacji z wykorzystaniem Blazora może być opłacalnym rozwiązaniem, pozwalającym znacząco ograniczyć koszty. Jednak, aby osiągnąć pożądane efekty, wybrany partner outsourcingowy musi posiadać odpowiednią wiedzę oraz doświadczenie w zastosowaniu tego frameworku.   

Rozwój przez zespół wewnętrzny 

Budowa aplikacji we własnym zakresie, przy odpowiednim zarządzaniu projektem może zapewnić lepszą kontrolę nad postępem prac oraz większą elastyczność, niż miałoby to miejsce w przypadku współpracy z nieodpowiednim partnerem outsourcingowym. Pojawia się jednak ryzyko wyższego końcowego kosztu projektu, ponieważ takie rozwiązanie wymaga zatrudnienia i utrzymania wykwalifikowanego zespołu programistów. Tworzenie aplikacji w modelu in-house wymaga także ciągłych szkoleń i śledzenia najnowszych technologii.  

Wskazówki dotyczące optymalizacji kosztów budowy aplikacji za pomocą Blazora 

Tworząc aplikację za pomocą Blazora warto skorzystać z kilku rozwiązań, które pozwolą na optymalizację prac i ograniczenie całkowitego kosztu projektu.  

1. Jasno zdefiniuj swoje wymagania  

Jasne określenie wymagań i zakresu aplikacji na wstępnym etapie projektu pomoże uniknąć niepotrzebnych prac rozwojowych i późniejszych zmian, znacząco redukując koszty. 

2. Nadaj priorytet funkcjom 

Określenie priorytetu dla najważniejszych funkcji i funkcjonalności pomóc w skupieniu wysiłków na rzecz rozwoju oraz skróceniu czasu i kosztów programowania. Dodatkowe funkcje zostać dodany w przyszłych aktualizacjach. 

3. Zaplanuj wykorzystanie komponentów wielokrotnego użytku i zaplecza narzędzi stworzonych przez Microsoft 

Blazor korzysta z w pełni rozbudowanych narzędzi i ekosystemu zapewnianego przez platformę .NET, dzięki czemu zyskujemy dostęp do szerokiej gamy bibliotek, frameworków oraz pakietów, które można łatwo zintegrować z tworzonymi przez nas aplikacjami. Zaoszczędzony w ten sposób czas i wysiłek przekładają się bezpośrednio na redukcję kosztów. 

Mając ponadto dostęp do jednego z najpopularniejszych zintegrowanych środowisk programistycznych (IDE) jakim jest Visual Studio, programiści korzystający z Blazora zyskują wsparcie w postaci zintegrowanego debuggera oraz mechanizmów refaktoryzacji kodu.   

Najważniejsze wnioski 

Na koszty budowy aplikacji za pomocą Blazora ma wpływ wiele czynników, zaś z rozmów z naszymi Klientami wiemy, że często samodzielna ocena, który framework będzie najlepszym rozwiązaniem, jest trudna. W takiej sytuacji optymalne może być skorzystanie ze wsparcia partnera takiego jak SOFTIQ, który ma duże doświadczenie w realizacji projektów z wykorzystaniem Blazora. 

Uwzględnienie najważniejszych czynników, wpływających na ostateczny koszt aplikacji może być skomplikowane, a podczas tworzenia aplikacji za pomocą Blazora, jak w każdym innym projekcie, konieczne jest dobre zarządzanie i zachowanie równowagi między pożądaną funkcjonalnością a dostępnym budżetem.  

Jeśli musisz ocenić, czy Blazor będzie rozwiązaniem, które w przypadku Twojego projektu zapewni najlepszy stosunek ceny do jakości, zachęcamy do kontaktu z naszymi specjalistami, którzy pomogą Ci to określić.   

oferta frameworku Blazor

This post is also available in: English (Angielski)