Dlaczego Blazor może być lepszy dla Twojego projektu niż JavaScript?

Czytaj więcej

Technologie związane z rozwojem aplikacji webowych oraz stron internetowych rozwijają się dynamicznie, a platforma Blazor, wprowadzona przez firmę Microsoft, jest jednym z nowszych i ciekawszych rozwiązań.   

Zgodnie z definicją producenta, “Blazor to platforma internetowa po stronie klienta, która umożliwia deweloperom tworzenie aplikacji internetowych przy użyciu języka C# i platformy .NET”. Dzięki temu stanowi ona realną alternatywę dla języka JavaScript. Co prawda frameworki JavaScript, takie jak Angular, React i Vue.js, są od wielu lat częstym wyborem do tworzenia stron internetowych, jednak Blazor posiada kilka unikalnych zalet, które sprawiają, że warto rozważyć jego zastosowanie.  

Z tego artykułu dowiesz się między innymi, jakie aspekty frameworku Blazor przeważają nad funkcjonalnościami JavaScript i w jakich przypadkach warto jest go zastosować.  

Czym jest framework Blazor i jakie są jego główne cechy? 

najwazniejsze-cechy-Blazora przykłady

Blazor to webowy framework open-source, zaprezentowany przez Microsoft w roku 2018 i intensywnie rozwijany w kolejnych latach. Stanowi narzędzie do tworzenia interaktywnego, internetowego interfejsu użytkownika po stronie Klienta za wykorzystaniem platformy .NET. 

Najistotniejsze cechy Blazora obejmują:  

  • możliwość tworzenia interfejsów użytkownika przy użyciu języka C# zamiast języka JavaScript, 
  • renderowanie interfejsu użytkownika jako kodu HTML i CSS, umożliwiające obsługę szerokiej palety przeglądarek, w tym przeglądarek mobilnych,  
  • opcję integracji z nowoczesnymi platformami hostingowymi, takimi jak Platforma Docker, 
  • kompatybilność z JavaScript, przydatną w sytuacji, gdy wykorzystanie tej technologii w części projektu jest konieczne, 
  • możliwość budowy hybrydowych aplikacji klasycznych i mobilnych, z wykorzystaniem platformy .NET i Blazor. 

Jakie są często spotykane narzędzia związane z frameworkiem Blazor, które warto znać?  

Dynamiczny rozwój Blazora i dążenie do zaoferowania przez niego jak najbardziej rozbudowanych możliwości tworzenia nie tylko aplikacji webowych, ale także mobilnych i desktopowych doprowadziło do powstania kilku, ściśle z nim powiązanych narzędzi i rozwiązań.  

Najważniejsze z nich to:  

1. Blazor Serwer

Jest to aplikacja działająca po stronie serwera, w platformie .NET, zapewniająca znacznie mniejszy rozmiar plików koniecznych do pobrania oraz znacznie szybsze ładowanie aplikacji w porównaniu do innych rozwiązań. 

2. Blazor WebAssembly

Blazor WebAssembly tworzy interaktywną aplikację internetową po stronie Klienta opartą na komponentach. Dzięki takiemu rozwiązaniu aplikacja nie wymaga od serwera wykonywania żadnych operacji i jest w pełni funkcjonalna po pobraniu.  

3. Blazor Hybrid

Blazor Hybrid łączy technologie internetowe (HTML, CSS i opcjonalnie JavaScript), dostępne z wykorzystaniem frameworku Blazor, z możliwościami Multi-platform App UI (MAUI), która używa jednej wspólnej bazy kodu do działania w systemach Android, iOS, macOS i Windows. Korzystając jednocześnie z platform MAUI i Blazor, można używać jednego zestawu składników interfejsu użytkownika nie tylko w aplikacjach internetowych, ale również desktopowych i mobilnych.  

Jeśli chciałbyś dowiedzieć się, jakie są możliwości wykorzystania frameworku Blazor w Twoim projekcie, zachęcamy do kontaktu z naszymi ekspertami, którzy pokażą Ci zakres możliwych do osiągnięcia korzyści.  

oferta frameworku Blazor

Główne korzyści wynikające z zastosowania frameworku Blazor 

Oprócz posiadania tych samych zalet co nowoczesne rozwiązania takie jak Angular, React i Vue.js, framework Blazor pozwala na kodowanie zarówno po stronie klienta, jak i po stronie serwera przy użyciu tej samej technologii .NET. Dzięki temu możliwe jest ponowne użycie tych samych klas po obu stronach, co znacząco upraszcza tworzenie stron internetowych i aplikacji webowych.  

korzysci-ze-stosowania-frameworku-Blazor przykłady

Inne korzyści z używania frameworku Blazor  

1. Możliwość uruchamiania kodu platformy programistycznej .NET w przeglądarkach

Przed wprowadzeniem Blazora programiści, którzy wykorzystywali platformę .NET do tworzenia back-endu aplikacji, musieli korzystać z innych rozwiązań, aby opracować część front-endową (najczęciej wykorzystując do tego JavaScript). Podnosiło to koszty projektu, gdyż musieli nad nim pracować specjaliści znający oba rozwiązania lub osobne zespoły front-end i back-end.  

Dzięki wykorzystaniu Blazora ten sam kod może być wykorzystany zarówno po stronie Klienta, jak również serwera, znacząco upraszczając pracę programistów.  

2. Blazor jest szybszy niż JavaScript 

Wykorzystanie Blazora po stronie front-end pozwala na łatwe tworzenie aplikacji wymagających dużej wydajności, takich jak gry wideo lub wykorzystujących rozwiązania augmented reality (rzeczywistości rozszerzonej).  

Dodatkowo, dzięki wstępnej kompilacji z wykorzystaniem WebAssembly, kod po stronie serwera jest uruchamiany szybciej niż w językach takich jak JavaScript. Im bardziej rozbudowane i zaawansowane jest tworzone rozwiązanie, tym wyraźniejsza będzie różnica w możliwej do osiągnięcia szybkości.  

3. Aplikacje oparte na Blazorze mogą działać w trybie offline

Gdy użytkownicy pobiorą aplikację, mogą z niej korzystać bez dostępu do sieci, bez wpływu na jej szybkość lub wydajność. 

4. Brak ograniczeń w wykorzystaniu HTML i CSS, umożliwiający współpracę nawet ze starszymi przeglądarkami

Pomimo wykorzystania własnych szablonów do tworzenia komponentów interfejsu użytkownika, końcowy wynik jest renderowany w standardowym HTML i CSS w przeglądarce. 

Dlatego możliwe jest zarówno użycie dowolnych funkcji CSS i bibliotek CSS do stylizacji wyglądu stron oraz tworzenia responsywnych projektów, jak też wykorzystanie dowolnych standardowych atrybutów HTML.  

5. Możliwość zwiększenia wydajności aplikacji webowej z wykorzystaniem “lazy loading”

Lazy loading (lub on-demand loading) to technika optymalizująca ładowanie zasobów strony internetowej lub aplikacji webowej. Głównym założeniem tego rozwiązania jest niepobieranie wszystkich elementów podczas początkowego wczytywania strony lub aplikacji, a ładowanie ich dopiero kiedy są potrzebne. Poprzez takie odroczenie ładowania zasobów znacząco poprawia się szybkość i wygoda korzystania z aplikacji.  

6. Architektura oparta na komponentach

Blazor stosuje architekturę, w której interfejs użytkownika jest tworzony w oparciu o składniki wielokrotnego użytku. Te komponenty mogą być zagnieżdżane w sobie, co pozwala na budowę modułowego i łatwego w utrzymaniu kodu. Wykorzystanie Blazora pozwala na szybkie i łatwe tworzenie złożonych interfejsów użytkownika. 

Dlaczego warto wziąć pod uwagę wykorzystanie w projekcie Blazora zamiast JavaScript? 

Tak jak wspominaliśmy, główną przewagą Blazora nad frameworkami JavaScript jest możliwość kodowania zarówno po stronie klienta, jak i po stronie serwera przy użyciu tej samej technologii. Umożliwia to ponowne użycie tych samych klas po obu stronach, co przekłada się na uproszczenie procesu tworzenia stron internetowych i aplikacji webowych. 

Warto jednak wspomnieć jeszcze o kilku czynnikach, które mogą przemawiać na korzyść Blazora w porównaniu z JavaScriptem.  

1. Brak konieczności nauki nowych języków dla programistów znających C#

Programiści, którzy mają już doświadczenie w pracy z C# i .NET, dzięki pojawieniu się Blazora zyskali dostęp do nowych możliwości tworzenia portali oraz aplikacji z wykorzystaniem znanego im już środowiska programistycznego, bez konieczności nauki dodatkowych technologii.  

2. W wielu przypadkach aplikacje oparte o Blazor zapewniają krótsze czasy ładowania i lepszą ogólną wydajność

Często Blazor oferuje lepszą wydajność w porównaniu z tradycyjnymi frameworkami JavaScript. Dzieje się tak, ponieważ aplikacje Blazor są kompilowane w WebAssembly, co pozwala im działać z szybkością zbliżoną do natywnej w przeglądarce. Ponadto Blazor wykorzystuje możliwości środowiska platformy .NET, które zapewnia wydajne zarządzanie pamięcią i zoptymalizowane wykonanie. W rezultacie aplikacje wykonane z wykorzystaniem Blazora cechują się lepszą wydajnością oraz szybciej się ładują.  

3. Dostęp do rozbudowanego zaplecza narzędzi stworzonych przez Microsoft

Blazor korzysta z w pełni rozbudowanych narzędzi i ekosystemu zapewnianego przez platformę .NET, dzięki czemu zyskujemy dostęp do szerokiej gamy bibliotek, frameworków oraz pakietów, które można łatwo zintegrować z tworzonymi przez nas aplikacjami. 

Mając ponadto dostęp do jednego z najpopularniejszych zintegrowanych środowisk programistycznych (IDE) jakim jest Visual Studio, programiści korzystający z Blazora zyskują wsparcie w postaci zintegrowanego debuggera oraz mechanizmów refaktoryzacji kodu. W wielu przypadkach narzędzia te są łatwiejsze w użyciu w porównaniu z platformami JavaScript.  

Podsumowanie

Blazor-vs-JavaScript-summary example

Jak widać, Blazor posiada kilka unikalnych zalet, które sprawiają, że warto rozważyć jego zastosowanie. Co prawda frameworki JavaScript, takie jak Angular, React i Vue.js, są od wielu lat częstym wyborem do tworzenia stron internetowych, jednak elastyczność Blazora mocno przemawia na jego korzyść w przypadku wielu projektów.  

Z rozmów z naszymi Klientami wiemy, że często samodzielna ocena, który framework będzie najlepszym rozwiązaniem, jest trudna. W takiej sytuacji optymalne może być skorzystanie ze wsparcia partnera takiego jak SOFTIQ, który ma doświadczenie w realizacji projektów zarówno z wykorzystaniem Blazora, jak też JavaScript.  

Takie kompetencje są szczególnie cenne w sytuacji, gdy dysponujesz już częścią kodu stworzonego w JavaScript, ale chcesz skorzystać z unikalnych zalet Blazora. Dzięki wiedzy naszych programistów masz taką możliwość i nie musisz wybierać jednego z rozwiązań – wiemy, jak osiągnąć najlepsze efekty dzięki ich połączeniu.  

Jeśli chciałbyś dowiedzieć się, jakie rozwiązanie sprawdzi się najlepiej w przypadku Twojego projektu, zachęcamy do kontaktu z naszymi ekspertami, którzy pomogą Ci dobrać odpowiednią technologię.  

oferta frameworku Blazor

This post is also available in: English (Angielski)