Jak poprawić wydajność działania oprogramowania bez zmiany infrastruktury sprzętowej? 

Czytaj więcej

Możliwość poprawy wydajności oprogramowania bez zmiany infrastruktury sprzętowej może być kluczowa dla Twojej firmy z kilku powodów. Przede wszystkim pozwala ona zaoszczędzić znaczną ilość pieniędzy, które w przeciwnym razie zostałyby wydane na modernizację komponentów sprzętowych. Modernizacja urządzeń może być kosztowna i czasochłonna, ponieważ wymaga zakupu nowego sprzętu, instalacji i konfiguracji. Poprawiając wydajność oprogramowania, firma może przedłużyć żywotność swojego sprzętu i opóźnić potrzebę kosztownych aktualizacji. 

W tym artykule znajdziesz informacje o tym, jakie są inne korzyści z poprawy wydajności oprogramowania bez zmiany infrastruktury sprzętowej, a także w jaki sposób można tego dokonać w Twojej firmie.  

Czym jest wydajność oprogramowania? 

Wydajność jest jednym z niefunkcjonalnych wymagań względem oprogramowania, definiowanym jako stopień, w jakim system spełnia zamierzoną funkcjonalność odnośnie do szybkości przetwarzania i przepustowości. Z kolei, kiedy mówimy o wydajności jako części procesu inżynierii oprogramowania, mówimy o metodach, które stosujemy w celu uzyskania gwarancji, że system i infrastruktura zapewnią użytkownikom dobre wrażenia podczas korzystania z oprogramowania, wykorzystując przy tym jak najmniejszą ilość zasobów obliczeniowych. 

Żaden system nie jest bardziej wydajny niż jego najwolniejsza część, często nazywana “wąskim gardłem”. Jeśli chcesz poprawić wydajność swojego systemu, musisz poprawić wydajność najwolniejszych elementów.   

Jakie są konsekwencje zmniejszonej wydajności oprogramowania? 

konsekwencje zmniejszonej wydajności oprogramowania przykład

Zmniejszona wydajność oprogramowania może mieć poważne konsekwencje dla produktywności, rentowności i reputacji Twojej firmy.

Główne negatywne konsekwencje zmniejszonej wydajności oprogramowania  

1. Zmniejszona produktywność: obniżenie wydajności oprogramowania może spowolnić pracę pracowników, którzy polegają na tym oprogramowaniu podczas wykonywania swoich zadań.  

2. Zwiększone koszty: zmniejszona wydajność oprogramowania może prowadzić do wzrostu kosztów dla firmy. Na przykład, jeśli witryna firmy ładuje się wolno, Klienci mogą być mniej skłonni do robienia zakupów lub interakcji. Może to spowodować utratę przychodów i zwiększenie kosztów marketingu w celu przyciągnięcia nowych Klientów. 

3. Zmniejszona satysfakcja Klientów: Klienci oczekują, że oprogramowanie i strony internetowe będą działać szybko i wydajnie. Jeśli wydajność oprogramowania firmy spadnie, Klienci mogą być sfrustrowani i niezadowoleni. Może to prowadzić do negatywnych recenzji i w konsekwencji utraty Klientów. 

4. Zwiększone ryzyko błędów: gdy wydajność oprogramowania jest zmniejszona, istnieje zwiększone ryzyko błędów. Może to prowadzić do utraty danych, naruszenia bezpieczeństwa i innych problemów, które szkodzą reputacji firmy i wpływają na wyniki finansowe. 

5. Zmniejszona konkurencyjność: w dzisiejszym dynamicznym środowisku biznesowym firmy muszą być elastyczne i szybko reagować, aby zachować konkurencyjność.  

Jeśli zastanawiasz się, jak w Twojej firmie można poprawić wydajność oprogramowania, zachęcamy do kontaktu z naszymi konsultantami, którzy pomogą Ci to ocenić. 

Jakie są korzyści z podniesienia wydajności oprogramowania bez zmiany infrastruktury sprzętowej? 

korzyści z podniesienia wydajności przykłady

Wydajność aplikacji może bezpośrednio wpływać na wskaźniki firmy, nie tylko finansowe, ale również np. na produktywność pracowników. Zwiększenie wydajności oprogramowania bez zmiany infrastruktury sprzętowej może przynieść wiele korzyści firmom.  

Najważniejsze korzyści płynące ze zwiększenia wydajności oprogramowania 

1. Zwiększona efektywność: 

Jedną z głównych korzyści płynących ze zwiększenia wydajności oprogramowania bez zmiany infrastruktury sprzętowej jest zwiększona efektywność, z jaką działa system. Optymalizując kod oprogramowania, programiści mogą sprawić, że będzie ono działało szybciej i płynniej. Prowadzi to do skrócenia zarówno czasu przetwarzania, jak i czasu reakcji, a także zwiększenia produktywności. Większa efektywność umożliwia firmom obsługę większych obciążeń przy użyciu posiadanego sprzętu, co skutkuje lepszym wykorzystaniem zasobów. 

2. Oszczędność kosztów:  

Modernizacja infrastruktury sprzętowej może być kosztownym przedsięwzięciem dla każdej firmy, wymagającym inwestycji w nowe serwery, urządzenia pamięci masowej lub sprzęt sieciowy. Koncentrując się zamiast tego na optymalizacji oprogramowania, organizacje mogą osiągnąć poprawę wydajności przy niższych kosztach. Takie podejście jest szczególnie korzystne dla małych firm lub tych, które mają napięty budżet. 

3. Skalowalność:  

Skalowalność odnosi się do zdolności systemu do radzenia sobie z rosnącymi obciążeniami lub dostosowywania się do wzrostu bez poświęcania wydajności. Optymalizując oprogramowanie, organizacje mogą zapewnić wydajne skalowanie aplikacji wraz ze wzrostem zapotrzebowania. Dzięki temu firmy mogą obsługiwać większe obciążenia użytkowników lub przetwarzać większe zbiory danych bez konieczności modernizacji sprzętu. 

4. Lepsze wrażenia użytkownika:  

Wydajność oprogramowania ma bezpośredni wpływ na wrażenia użytkownika. Powolne lub niereagujące aplikacje mogą frustrować i prowadzić do niezadowolenia. Poprawiając wydajność oprogramowania, firmy mogą zapewnić płynniejsze i przyjemniejsze wrażenia. Szybsze czasy reakcji, mniejsze opóźnienia i bezproblemowe interakcje przyczyniają się do zwiększenia zadowolenia i zaangażowania użytkowników. 

Oprócz tych korzyści zwiększenie wydajności oprogramowania bez zmiany infrastruktury sprzętowej ma również zalety dla środowiska. Optymalizując kod oprogramowania i zmniejszając zużycie zasobów, organizacje mogą obniżyć zużycie energii i ślad węglowy. 

W jaki sposób można podnieść wydajności oprogramowania bez zmiany infrastruktury sprzętowej? 

sposoby podniesienia wydajności przykłady

Warto wiedzieć, że dodanie większej liczby maszyn niekoniecznie może skutkować rozwiązaniem problemów z wydajnością.  Powodem mogą być wąskie gardła aplikacji lub nieefektywne zarządzanie zasobami. W takich przypadkach bowiem większa moc obliczeniowa (dodanie większej liczby maszyn) nie oznacza większej wydajności.  

Istnieje wiele sposobów na poprawę wydajności działania aplikacji bez konieczności zmiany infrastruktury sprzętowej. W wielu przypadkach wiąże się to ze zmianami w architekturze lub refaktoryzacją kodu. Nie jest to jednak jedyna opcja.  

Dostępne dla firm rozwiązania w tym zakresie 

1. Optymalizacja kodu oprogramowania 

Kod źródłowy systemu lub aplikacji może być optymalizowany w celu zwiększenia wydajności. Można to zrobić między innymi poprzez zmniejszenie liczby wywołań funkcji raz liczby operacji wejścia/wyjścia, zoptymalizowanie pamięci podręcznej i wiele innych. 

2. Wykorzystanie pamięci podręcznej 

Pamięć podręczna to szybka pamięć znajdująca się bezpośrednio na procesorze lub w jego pobliżu. Jej wykorzystanie może znacznie przyspieszyć działanie aplikacji, ponieważ procesor będzie mógł szybciej uzyskać dostęp do danych. 

3. Zastosowanie technologii asynchronicznych 

Technologie asynchroniczne pozwalają na równoczesne wykonywanie wielu zadań przez aplikację w tym samym czasie. Dzięki temu może ona działać szybciej i bardziej efektywnie. 

4. Profilowanie i monitorowanie wydajności 

Użyj narzędzi do profilowania, aby zidentyfikować wąskie gardła wydajności w oprogramowaniu. Monitorując wykorzystanie zasobów i analizując wskaźniki wydajności, programiści mogą wskazać obszary wymagające optymalizacji. Można to zrobić poprzez wykorzystanie narzędzi monitorujących, takich jak np. New Relic czy AppDynamics. 

5. Kompresja i minifikacja 

Kompresja plików (np. obrazów, CSS, JavaScript) i minimalizowanie kodu może zmniejszyć rozmiary plików, co skutkuje szybszym pobieraniem i krótszym czasem ładowania, szczególnie istotnym w przypadku aplikacji internetowych. 

6. Zastosowanie przetwarzania równoległego 

Wdrażanie technik przetwarzania równoległego w celu rozdzielania zadań obliczeniowych na wiele wątków lub procesów pozwala na wykorzystanie zalet procesorów wielordzeniowych i zwiększenie ogólnej przepustowości. 

7. Optymalizacja bazy danych 

Optymalizuj zapytania do bazy danych, tworząc odpowiednie indeksy, normalizując struktury danych i stosując wydajne plany wykonywania zapytań. Może to znacznie poprawić wydajność aplikacji, które w dużym stopniu polegają na operacjach na bazie danych. 

8. Równoważenie obciążenia 

Zaimplementuj techniki równoważenia obciążenia, aby równomiernie rozdzielić przychodzące żądania na wiele serwerów lub instancji. Pomaga to uniknąć przeciążenia pojedynczego serwera i zapewnia optymalne wykorzystanie dostępnych zasobów. 

9. Optymalizacja sieci 

Zoptymalizuj komunikację sieciową, zmniejszając liczbę podróży w obie strony, minimalizując transfer danych i wdrażając wydajne protokoły. Techniki takie jak HTTP/2, sieci dostarczania treści (CDN) i buforowanie mogą zwiększyć wydajność sieci. 

Jak rozpocząć modernizację oprogramowania w Twojej firmie w celu poprawy wydajności?  

etapy modernizacji i poprawy wydajności przykłady

Przede wszystkim modernizacja oprogramowania w celu poprawy jego wydajności powinna być traktowana przez Ciebie jako proces, a nie jednorazowa inicjatywa. Problemy, które skłoniły Cię do zastanowienia się nad ulepszeniem jednego systemu, będą pojawiać się cyklicznie, również w przypadku innego oprogramowania wykorzystywanego w przedsiębiorstwie. 

Proces modernizacji oprogramowania w firmie powinien obejmować poniższe kroki. 

1. Kompleksową analizę wykorzystywanych w przedsiębiorstwie systemów i przypisanie ich do poszczególnych grup – systemów legacy, systemów pośrednich oraz nowoczesnego oprogramowania. Każda z grup wymaga podjęcia innych działań:  

a. systemy legacy – wymagają jak najszybszej modernizacji niezależnie od ich wieku, 

b. systemy pośrednie – to narzędzia, które powinny zostać zmodernizowane, ale nie jest to priorytetem, 

c. nowoczesne systemy – nie muszą być aktualnie modernizowane, ale powinny być monitorowane i objęte planem rozwoju i utrzymania oprogramowania. 

2. Ocenę każdego systemu wymagającego modernizacji pod kątem możliwych opcji jej przeprowadzenia, uwzględniającą zarówno aspekt biznesowy, jak również perspektywę działu IT.  

3. Wybór najbardziej optymalnych metod modernizacji poszczególnych systemów, aby zapewnić jak największy wzrost ich wydajności przy jak najmniejszych kosztach. 

4. Opracowanie roadmapy modernizacji wszystkich systemów, obejmującej kluczowe kroki niezbędne do osiągnięcia zakładanych rezultatów. 

5. Zaplanowanie i cykliczne przeprowadzanie ponownej analizy aktualności systemów, aby odpowiednio wcześnie reagować w sytuacji, gdy oprogramowanie nie wymagające wcześniej modyfikacji przestaje spełniać aktualne standardy.   

W każdym realizowanym przez SOFTIQ projekcie związanym z poprawą wydajności systemów jest opracowanie takiej strategii modernizacji, która pozwoli osiągnąć zakładane cele przy minimalnych kosztach, unikając przy tym zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa.   

Dzięki doświadczeniom przy licznych projektach modernizacyjnych wiemy również, jakie są główne przyczyny, przez które inicjatywy tego typu mogą zakończyć się niepowodzeniem.  

1. Niewłaściwa ocena źródła problemu – przed rozpoczęciem procesu modernizacji oprogramowania niezwykle ważne jest, aby dokładnie zidentyfikować źródło występujących trudności. Zdarza się, że nie jest to jedynie starzejące się i mniej wydajne oprogramowanie, ale sam proces biznesowy, w którym jest ono wykorzystywane. W takiej sytuacji naprawa systemu przy pominięciu optymalizacji wadliwego procesu nie przyniesie oczekiwanych rezultatów. 

2. Próba modernizacji wszystkiego w tym samym czasie – wiele firm dostrzega potrzebę modernizacji oprogramowania, ale traktuje ją jako sposób, który jednorazowo rozwiąże całość ich problemów, stwarzanych przez wszystkie przestarzałe systemy. Trzeba jednak pamiętać, że znacząca modernizacja oprogramowania może oznaczać zakłócenia w pracy personelu oraz potencjalne niedogodności dla Klientów, co może odbić się negatywnie na wynikach finansowych firmy. Z tego powodu zmiany w poszczególnych systemach powinny być wdrażane stopniowo, zgodnie z przygotowanym planem i w sposób, który minimalnie wpłynie na codzienne funkcjonowanie przedsiębiorstwa. 

Rola software house’u, jako partnera wspierającego modernizację oprogramowania w Twojej firmie. 

Wybór odpowiedniego podejścia do modernizacji i poprawy wydajności oprogramowania ma kluczowe znaczenie, gdyż przełoży się on bezpośrednio zarówno na koszt całego projektu, jak też czas, jaki będzie konieczny na wprowadzenie zmian.  

W tym kontekście nie da się przecenić roli, jaką w procesie modernizacji oprogramowania w Twojej firmie, będzie pełnić wybrany przez Ciebie software house.   

Odpowiedni partner, taki jak SOFTIQ, powinien być nie tylko wykonawcą odpowiedzialnym za wdrożenie zmian, ale przede wszystkim doświadczonym doradcą.   

Warto pamiętać, iż proces modernizacji oprogramowania obejmuje wiele etapów i rozpoczyna się od analizy aktualnego stanu istniejącego oprogramowania. Software house określa wtedy, które elementy systemu powodują problemy lub mogą powodować je w przyszłości, a które części nie wymagają żadnych ulepszeń.  

W oparciu o te analizy możliwy jest wybór najbardziej optymalnego, z punktu widzenia Twojej firmy, podejścia do modernizacji oprogramowania i określenie kosztów całego projektu.   

Jeśli zastanawiasz się, które ze sposobów na poprawę wydajności oprogramowania bez zmian infrastruktury sprzętowej sprawdzą się najlepiej w Twojej firmie, zachęcamy do kontaktu z jednym z naszych konsultantów, który pomoże Ci to ocenić. 

This post is also available in: English (Angielski)