Testy penetracyjne – jaki rodzaj testów bezpieczeństwa przyniesie największe korzyści Twojej firmie? 

Czytaj więcej

Systemy informatyczne wykorzystywane w firmach często przechowują i przetwarzają wrażliwe informacje, takie jak dane osobowe, dokumentacja finansowa i tajemnice handlowe. Jeśli informacje te wpadną w niepowołane ręce, może to prowadzić do poważnych konsekwencji, takich jak kradzież tożsamości, straty finansowe i uszczerbek na reputacji. Dlatego też dla każdego przedsiębiorstwa koniecznością powinno być zagwarantowanie odpowiedniego poziomu zabezpieczeń wykorzystywanych systemów. 

Jednym z bardzo przydatnych narzędzi, pozwalających na szybkie zidentyfikowanie krytycznych luk w zabezpieczeniach i zaradzenie im, są testy penetracyjne.  

W tym artykule przedstawimy ich najważniejsze zalety, omówimy rodzaje testów oraz pomożemy ocenić, który z nich będzie najlepszy dla Twojej firmy.  

Czym są testy penetracyjne i jakie korzyści przynosi ich przeprowadzenie? 

glowne-korzysci-z-wykonania-testow-penetracyjnych przykłady

Testy penetracyjne (pentesty) stanowią próbę przełamania (przez specjalistów w tej dziedzinie) zabezpieczeń wskazanych przez Ciebie systemów bądź elementów infrastruktury informatycznej. 

Dzięki przeprowadzeniu testów przez doświadczony, zewnętrzny zespół, zyskujesz wiedzę co do realnego poziomu zabezpieczenia poufnych danych w Twojej firmie.   

Jakie są korzyści z profesjonalnie przeprowadzonych testów penetracyjnych?  

Dzięki przeprowadzeniu starannie zaplanowanych testów penetracyjnych doświadczony software house jest w stanie dostarczyć Ci informacji nie tylko o potencjalnych błędach bezpieczeństwa, wynikających z niewłaściwej konfiguracji, wad w kodzie źródłowym lub podatności technicznej.   

Profesjonalnie przygotowane i przeprowadzone testy pozwalają również na ocenę wdrożonych w firmie procedur bezpieczeństwa oraz stopnia świadomości użytkowników i ich podatności na ataki socjotechniczne. 

Najistotniejsze korzyści z przeprowadzenia testów penetracyjnych obejmują:  

 • niezależną ocenę rzeczywistego stopnia zabezpieczenia systemów informatycznych w firmie,  
 • identyfikację wrażliwych punktów infrastruktury informatycznej, stanowiących potencjalne cele ataku,  
 • pomiar stopnia poufności, integralności oraz dostępności systemów dla osób nieupoważnionych,   
 • analizę realnego poziomu ryzyka związanego z ujawnionymi podatnościami i lukami w zabezpieczeniach, 
 • rekomendacje, w jaki sposób usunąć słabe punkty wykryte w zabezpieczeniach,   
 • opracowanie zaleceń minimalizujących ryzyko wystąpienia podobnych problemów w przyszłości. 

Testy penetracyjne są ważnym narzędziem, które zapewni Twojej firmie wgląd w rzeczywiste zagrożenia bezpieczeństwa. Stosowane jako element rutynowej kontroli testy penetracyjne pozwalają znaleźć luki w zabezpieczeniach, zanim zrobi to haker, dlatego nie sposób przecenić ich wartości.  

Czym testy penetracyjne różnią się od testów automatycznych?  

Testy penetracyjne są w większości wykonywane manualnie, choć testerzy wykorzystują również zautomatyzowane narzędzia do skanowania i testowania. W swoich działaniach wychodzą oni jednak poza zakres możliwy do sprawdzenia poprzez testy automatyczne, wykorzystując swoją wiedzę na temat najnowszych technik ataków, aby przeprowadzić dogłębniejszą analizę niż jest możliwa z wykorzystaniem automatyzacji.  

Najważniejsze cechy penetracyjnych testów manualnych: 

 • pozwalają wykryć luki i słabe punkty, których nie ma na popularnych listach bezpieczeństwa (np. OWASP Top 10), 
 • testują aspekty, które mogą przeoczyć testy automatyczne (np. walidacja danych, kontrola integralności), 
 • mogą pomóc w identyfikacji fałszywych alarmów zgłaszanych przez testy automatyczne, 
 • dzięki wieloletniemu doświadczeniu testerzy mogą analizować dane w celu ukierunkowania ataków oraz testowania systemów i stron internetowych w sposób, w jaki zautomatyzowane rozwiązania (działające zgodne ze skryptami) nie są w stanie. 

Najważniejsze cechy testów automatycznych: 

 • testowanie automatyczne generuje wyniki szybciej i wymaga mniejszej liczby wyspecjalizowanych testerów niż manualnie przeprowadzone pentesty,  
 • narzędzia do testowania automatycznie śledzą wyniki i eksportują je do scentralizowanej platformy raportowania z ustaloną wcześniej częstotliwością,  
 • wyniki manualnych testów penetracyjnych mogą się różnić w zależności od testu, podczas gdy wielokrotne przeprowadzanie testów automatycznych w tym samym systemie da te same wyniki. 

Jakie rodzaje testów penetracyjnych są dostępne dla Twojej firmy?  

wybrane-rodzaje-testow-penetracyjnych przykłady

Jedną z kluczowych decyzji, które powinien pomóc Ci podjąć doświadczony software house, jest wybór najbardziej optymalnego spośród trzech scenariuszy przeprowadzenia testów penetracyjnych. 

Najczęściej wymieniane typy testów penetracyjnych – określane jako “white-box”, “grey-box” oraz “black-box” różnią się przede wszystkim ilością informacji o systemie będącym celem ataku, które zespół testerów otrzymuje od Klienta. 

W efekcie wpływa to z jednej strony na poziom skomplikowania i czasochłonność wybranego rodzaju testu dla realizującego go zespołu, z drugiej zaś na stopień, w jakim test symuluje realny przebieg potencjalnego ataku. 

Jeśli chcesz znaleźć potencjalne zagrożenia i zadbać o bezpieczeństwo systemów w Twojej firmie, umów się na rozmowę z naszym ekspertem. Pomożemy Ci ocenić ryzyko i wybrać odpowiedni wariant testu penetracyjnego. 

audyty-i-testy-penetracyjne-SOFTIQ oferta

Czym charakteryzują się poszczególne scenariusze testów penetracyjnych?  

1. Wariant “white-box”

 • zespół posiada pełną dokumentację testowanego rozwiązania, przekazaną przez Klienta,  
 • ten wariant testu symuluje atak w wykonaniu osoby mającej wgląd do kodu źródłowego i dokumentacji projektowej, a także pełen dostęp do systemu przy każdym poziomie uprawnień,  
 • test penetracyjny w tej formie jest dokładny, najczęściej trwa krócej oraz kosztuje mniej niż inne warianty, lecz nie odzwierciedla najbardziej prawdopodobnego przebiegu próby włamania.   
   

2. Wariant “grey-box”

 • zespół testerów posiada częściową wiedzę o testowanym rozwiązaniu, przekazaną przez Klienta,  
 • test symuluje atak przeprowadzony przez osobę posiadającą pewną wiedzę o architekturze systemu,  
 • to wariant pośredni, cechujący się mniejszym realizmem, ale tańszy i możliwy do przeprowadzenia szybciej niż test “black-box”.  

3. Wariant “black-box”

 • zespół nie otrzymuje od Klienta żadnych informacji o testowanym systemie,  
 • scenariusz odzwierciedla najbardziej prawdopodobny przebieg ataku intruza prowadzony z zewnątrz,  
 • testerzy rozpoczynają pracę od zebrania dostępnych publicznie informacji o firmie oraz systemie, a następnie stopniowo wykorzystują je, próbując znaleźć luki w badanym rozwiązaniu,  
 • to najbardziej czasochłonny wariant testu penetracyjnego, co przekłada się na koszt wykonania usługi,  
 • dużą zaletą jest wysoki stopień realizmu, nieosiągalny przy innych wariantach testów.   

Mając na uwadze specyfikę firmy oraz badanego systemu, doradzamy naszym Klientom w zakresie wyboru najoptymalniejszego dla firmy wariantu testu penetracyjnego.  

Pomagamy również określić inne, kluczowe parametry testu, takie jak termin jego przeprowadzenia (w godzinach pracy firmy bądź poza nimi), a także podjąć decyzję o (nie)informowaniu pracowników o planowanym symulowanym ataku (zyskując możliwość sprawdzenia ich realnej reakcji na zagrożenie).   

Jakie są etapy przeprowadzenia testów penetracyjnych?  

etapy-przeprowadzenia-testow-penetracyjnych przykłady

Co dokładnie dzieje się w trakcie zleconych naszemu zespołowi testów bezpieczeństwa?  Przyjrzyjmy się czterem fazom procesu testów penetracyjnych. 

1. Planowanie – na tym wstępnym etapie określamy między innymi wszystkie parametry realizowanego testu, tak, aby jak najlepiej wpisywał się w realne potrzeby Twojego przedsiębiorstwa.

Wspólnie oceniamy i ustalamy wtedy: 

 • jaki będzie zakres oceny bezpieczeństwa systemów,  
 • jaki wariant testu sprawdzi się najlepiej, 
 • czy testy będą wykonywane w siedzibie firmy czy poza nią,  
 • jaki będzie czas trwania testu, 
 • czy część pracowników będzie poinformowana o prowadzonych działaniach.  
   

2. Zbieranie informacji – w tej fazie testerzy zbierają i oceniają jak najwięcej informacji o oprogramowaniu i powiązanych z nim systemach. W zależności od zakresu testu mogą poszukiwać informacji ogólnodostępnych lub stosować socjotechnikę w celu uzyskania nazw użytkowników i haseł. 

3. Wykrycie i wykorzystanie luk w zabezpieczeniach – podczas tej fazy zespół testujący wykorzystuje zgromadzone informacje do sprawdzenia zabezpieczeń i wykorzystania ewentualnych luk. Celem jest naśladowanie działań potencjalnego hakera lub złośliwego użytkownika. Testerzy próbują uzyskać nieautoryzowany dostęp do zasobów, funkcjonalności i danych.  

4. Raportowanie – efektem dobrze zaplanowanych i przeprowadzonych testów penetracyjnych jest duża ilość informacji dotyczących poziomu zabezpieczeń systemów w Twojej firmie. Nasi Klienci otrzymują szczegółowy raport, obejmujący nie tylko listę luk, na które natrafili testerzy, ale również wnioski oraz propozycje zalecanych działań, mających na celu likwidację wykrytych podatności na atak hakerów.  

Jakie są koszty przeprowadzenia testów penetracyjnych?  

Koszt testu penetracyjnego może wahać się od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy złotych i w dużej mierze zależy od zakresu i złożoności systemów firmy. Im większa liczba zasobów fizycznych i danych, systemów komputerowych, aplikacji/produktów, punktów dostępowych, fizycznych lokalizacji biur, dostawców i sieci, tym droższy może być test penetracyjny. 

Na finalny koszt przeprowadzenia testów mogą również wpływać:  

 • czas trwania zlecenia,  
 • poziom doświadczenia wybranych testerów,  
 • narzędzia wymagane do ukończenia testów,   
 • liczba zaangażowanych zewnętrznych testerów.  

Aby ustalić dokładny zakres prac, często wskazany jest dostęp do wersji demonstracyjnej analizowanych systemów lub przekazanie pewnych informacji o Twoim środowisku informatycznym. Z reguły im więcej pytań zada Ci software house na tym etapie, tym lepiej wróży to na przyszłość – przy zbyt małej ilości danych istnieje duże ryzyko, że otrzymana przez Ciebie oferta nie będzie przekładać się na wysoką jakość wykonanej pracy.  

Jeśli chciałbyś dowiedzieć się, jaki będzie koszt profesjonalnie przeprowadzonych testów penetracyjnych w Twojej firmie, zachęcamy do kontaktu z naszymi ekspertami, którzy przygotują dla Ciebie indywidualną wycenę.  

audyty-i-testy-penetracyjne-SOFTIQ oferta

This post is also available in: English (Angielski)