Współpraca z PFRON

Czytaj więcej

Gdybyście wiedzieli, ile u nas się dzieje! Niedawno wygraliśmy postępowanie ogłoszone przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na usługi asysty technicznej i konserwacji, modyfikacji i rozwoju systemu e-PFRON2. Nie była to łatwa sprawa. Do postępowania przystąpiły trzy firmy, ale to właśnie nasza oferta finalnie okazała się dla Zamawiającego najkorzystniejsza. Było to dla nas ważne, bo PFRON jest naszym klientem od dawna, a wspomniane postępowanie było dla nas tak naprawdę przedłużeniem współpracy. Ale po kolei…

Czym jest e-PFRON2?

Mówiąc najprościej, jest to system, za pośrednictwem którego pracodawcy zobowiązani do wpłat na PFRON (lub z nich zwolnieni) składają deklaracje w formie dokumentu elektronicznego. „W środku” systemu znajdują się dwa główne komponenty: część dla pracodawcy (ta, o której wspomnieliśmy wyżej, dostępna publicznie) oraz część dla operatorów (dostępna tylko dla pracowników instytucji).  

Co my właściwie tam robimy?

W ramach wcześniejszej umowy naszym zadaniem było zmodernizowanie modułu dla pracodawcy, co też zrobiliśmy, wykorzystując nowe technologie, takie jak Bootstrap i Angular. Aktualna umowa obejmuje swoim zakresem modernizację drugiej części systemu – modułu dla operatora. Jest to podyktowane w dużej mierze potrzebą dostosowania systemu do najnowszych wymagań dostępności dla osób niepełnosprawnych. Cieszy nas to podwójnie, bo nasi specjaliści od WCAG 2.1 są niepokonani i naprawdę znają się na swojej pracy.

Jakie technologie wykorzystujemy w projekcie?

System po modernizacji oparty jest na kontenerach Dockerowych. Frontend realizujemy jako Single Page Application, korzystając z Angulara 9 oraz Bootstrapa 4.5, a backend jako REST API w PHP 7.4 z frameworkiem Symfony 4.4.

This post is also available in: English (Angielski)