SOFTIQ z kolejnym sukcesem na koncie!

Autor

Anna Makieła-Zoń
Czytaj więcej

Właśnie podpisaliśmy umowę z Urzędem Zamówień Publicznych, w ramach której będziemy doradzać naszemu nowemu Klientowi i wspierać go podczas realizacji bardzo dużego projektu, którego głównym elementem jest budowa Platformy e-Zamówienia.

Dzięki wspomnianemu projektowi elektronizacja zamówień publicznych osiągnie najwyższy poziom zaawansowania i ułatwi zarówno Wykonawcom, jak i Zamawiającym funkcjonowanie w tym obszarze, a także skróci przebieg czynności niezbędnych do realizacji postępowań.

Elektronizacja zamówień publicznych jest nam niezwykle bliska nie tylko dlatego, że jesteśmy firmą z branży IT i wszelkie tego typu ułatwienia są spójne z naszą wizją wykorzystywania możliwości, jakie dają nam nowoczesne technologie, ale również dlatego, że sami często bierzemy udział w postępowaniach i wiemy, na jakie trudności trafiają Zamawiający i Wykonawcy.

Jesteśmy dumni, że  możemy dzielić się naszą wiedzą i być częścią tego projektu.