Nowe świadczenia wspierające rodziny – kolejne wyzwanie Softiqa

Czytaj więcej

Wejście w nowy rok nie wiąże się jedynie z postanowieniami. Dla Softiqa już noc sylwestrowa była wielkim sprawdzianem! Wprowadzenie Nowego Ładu, a co za tym idzie nowych przepisów, spowodowało, że ostatnich kilka tygodni upłynęło nam pod znakiem modyfikacji systemów, a noc z 31 grudnia na 1 stycznia była momentem, w którym nasza praca została zweryfikowana.

Ostatni kwartał 2021 roku to wzmożony ruch w projektach realizowanych we współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej. Wprowadzenie nowych  świadczeń wspierających rodziny to kolejne wyzwanie, któremu udało się nam sprostać.

Od 1 stycznia 2022 r. wprowadzono nowy program Rodzinny Kapitał Opiekuńczy (RKO), który uprawnia rodziców dzieci w wieku od 12. do 35. miesiąca życia do otrzymania świadczenia w wysokości do 12 tys. zł na drugie i każde kolejne dziecko. Wniosek o dofinansowanie można składać jedynie w formie elektronicznej, za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, portalu Emp@tia oraz docelowo większości banków.

Jednocześnie nastąpiły zmiany w programie 500 plus w zakresie procesu obsługi i wypłaty świadczenia. Od nowego roku obsługą wniosków i wypłatami zajmie się Zakład Ubezpieczeń Społecznych, przejmując zadania od samorządów. Nowe przepisy przewidują również, że o wypłatę 500 plus będzie można wnioskować – podobnie jak o świadczenie RKO – jedynie elektroniczne, za pośrednictwem PUE ZUS, systemu Emp@tia oraz bankowości elektronicznej.

Co z tym wszystkim wspólnego ma Softiq?

Naszym zadaniem było stworzenie odpowiednich mechanizmów, które umożliwią wprowadzenie wszystkich powyższych zasad. Jako podwykonawcy Asseco współpracujemy z ZUS w ramach projektu Platformy Usług Elektronicznych (PUE), a co za tym idzie – czynnie uczestniczymy w procesie wprowadzania nowych funkcjonalności. Jednocześnie Softiq realizuje dla MRiPS projekty takie jak Centralny System Informatyczny Zabezpieczenia Społecznego (CSiZS) oraz Portal Informacyjno-Usługowy Empatia (PIU-Emp@tia). Zadaniem naszych zespołów było zarówno przygotowanie kreatora wniosków w systemie PIU-Emp@tia, jak i utworzenie mechanizmu przekazywania wytworzonych wniosków (w systemie CSIZS) do systemu w ZUS.

W sumie wdrożyliśmy kilkanaście zmian, które uwzględniły nie tylko nowe zasady programu 500 plus oraz RKO, ale także wprowadziliśmy odpowiednie modyfikacje w kontekście kolejnego świadczenia, które wejdzie w życie 1 kwietnia i związane jest z dofinansowaniem dzieci uczęszczających do żłobka. Ale o tym napiszemy w jednym z kolejnych artykułów.  

This post is also available in: English (Angielski)