Europejski Dzień Ochrony Danych Osobowych

Czytaj więcej

Czy wiecie, że dzisiaj obchodzimy Europejski Dzień Ochrony Danych Osobowych?  Ma on nam przypominać, jak ważne jest dbanie o nasze dane zarówno w sprawach prywatnych, jaki i w życiu zawodowym. Oczywiście o tym, żeby chronić swoją tożsamość, powinniśmy pamiętać codziennie, ale taki dzień jak dzisiaj jest dobrym momentem na przypomnienie sobie, czym są dane osobowe oraz jak nie dać wpędzić się w kłopoty.

Może najpierw trochę teorii.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

Przykładem pojedynczej informacji stanowiącej daną osobową jest numer PESEL, który jest 11-cyfrowym symbolem numerycznym jednoznacznie identyfikującym osobę. Danymi osobowymi nie są natomiast pojedyncze informacje o dużym stopniu ogólności, takie jak adres czy wysokość wynagrodzenia. Jednak jako zbiór będą stanowić daną osobową, jeśli tylko uda nam się na ich podstawie wskazać konkretną osobę. Trudne? Może trochę. Dlatego inspektorzy ochrony danych osobowych mają tyle roboty 🙂

Jak chronić swój dokument?

 • Nie zostawiaj dowodu osobistego bez nadzoru.
 • Kopie dokumentu tożsamości przekazuj wyłącznie zaufanym instytucjom. Jeśli wymaga tego np. bank, na kopi dokumentu dodaj adnotację, w jakim celu została wykonana kserokopia. Np. „kopia dla banku z 27 maja 2021”.
 • Nie umieszczaj skanu dowodu w sieci ani nie podawaj danych obcej osobie przez telefon.

Co zrobić jeśli zgubiłeś dokument tożsamości?

Utracony dokument możemy zastrzec w:

 • placówce banku, którego jesteśmy klientem;
 • placówkach 13 banków oferujących usługę zastrzegania dokumentów osób nie będących klientami banku bądź nie posiadających konta (pełna lista banków na stronie www.dokumenty zastrzeżone.pl);
 • na stronie Biura Informacji Kredytowej www.bik.pl po wcześniejszym utworzeniu konta.

Zastrzec powinieneś również dokument Twojego dziecka.  

A teraz trochę Was postraszymy, bo konsekwencje utraty dokumentu mogą być naprawdę nieprzyjemne.

Możliwe konsekwencje:

 • zawarcie umów cywilnoprawnych (np. z operatorem komórkowym),
 • wyłudzenie kredytu,
 • zarejestrowanie fałszywej działalności gospodarczej,
 • wypożyczenie sprzętów w celu kradzieży.

Co zrobić jeśli znalazłeś czyjś dokument:

W przypadku znalezienia dokumentu tożsamości, należy niezwłocznie przekazać ten dokument:

 • organowi dowolnej gminy;
 • Policji;
 • innemu organowi administracji publicznej;
 • placówce konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej;
 • posiadaczowi dowodu osobistego, który w takim przypadku jest zobowiązany zawiadomić wskazane organy o utracie dowodu osobistego.

Źródło: https://www.gov.pl/web/mswia

Dbajcie o swoje dane!

Artykuł powstał dzięki Magdzie, naszej Inspektor Ochrony Danych Osobowych, która dba o to, by dane pracowników SOFTIQ były odpowiednio zabezpieczone. Dziękujemy!

This post is also available in: English (Angielski)