Elektroniczne faktury stają się faktem

Czytaj więcej


W całej Europie faktury elektronicznie zyskują coraz większe znaczenie. Motorem tych zmian jest konsekwentnie prowadzona polityka ustawodawcza na poziomie Unii Europejskiej. W następstwie tych działań Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, we współpracy z Instytutem Logistyki i Magazynowania rozpoczęło projekt zmierzający do stworzenia „Platformy pośredniczącej elektronicznego fakturowania dla sfery finansów publicznych”, w skrócie PEF.

Celem PEF jest dematerializacja faktur i innych dokumentów przesyłanych pomiędzy wykonawcami zamówień publicznych, a instytucjami zamawiającymi. Konieczność zbudowania Platformy Elektronicznego Fakturowania wynika głównie z potrzeby wsparcia przedsiębiorstw i administracji publicznej w Polsce w osiągnięciu organizacyjnej i technicznej gotowości do realizacji transgranicznych procesów gospodarczych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, a także umożliwienie uczestnictwa jednostek sfery finansów publicznych i przedsiębiorstw w unijnym rynku zamówień publicznych.

Synergia doświadczeń, wiedzy oraz kompetencji zebranych w zupełnie odmiennych warunkach biznesowych pozwoliła firmom Softiq i Edison, tworzącym konsorcjum PEF Expert pozyskać zlecenie na realizację usług brokera Platformy Elektronicznego Fakturowania.

Ponieważ regulacje prawne sankcjonujące PEF zaczną obowiązywać od kwietnia 2019 roku, to już w najbliższych miesiącach będziemy mogli obserwować się jak ten proces przebiegnie w Polsce.

This post is also available in: English (Angielski)