Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie brała udział w innowacyjnym projekcie realizowanym dla klienta z Wielkiej Brytanii. W zakresie obowiązków będzie:

 • udział we wszystkich aspektach rozwoju oprogramowania: analiza wykonalności nowych funkcjonalności, projektowanie, pisanie kodu źródłowego, pokrywanie kodu źródłowego testami (jednostkowymi oraz integracyjnymi), dokumentowanie kodu źródłowego (Javadoc), przeprowadzanie codereview oraz refaktoryzacji, usuwanie błędów;
 • optymalizacja oprogramowania pod kątem wydajności i dostępności;
 • dbałość o wysoką jakość wytwarzanych rozwiązań;
 • stała współpraca z pozostałymi członkami zespołu projektowego;
 • aktywny udział w inicjatywach poprawiających procesy wytwarzania oprogramowania w organizacji;
 • zapoznawanie się z narzędziami/technologiami potrzebnymi do realizacji funkcji wskazanych przez zespół;
 • uczestnictwo w spotkaniach projektowych.


Od kandydatów oczekujemy:

 • wyższego wykształcenia technicznego;
 • zaawansowanej znajomości Java 8 oraz Spring, popartej co najmniej 3-letnim doświadczeniem w programowaniu aplikacji;
 • zaawansowanej znajomości mikroserwisów, SOA oraz interfejsów API REST, popartej realizacją projektów;
 • zaawansowanej znajomości baz danych oraz silnika PostgreSQL, popartej realizacją projektów;
 • zaawansowanej znajomości technik programowania funkcjonalnego i biblioteki Vavr, popartej realizacją projektu;
 • umiejętności pisania testów jednostkowych oraz integracyjnych, popartej realizacją projektów;
 • umiejętności zastosowania OOP, TDD, DDD, Cleancode, Refactoring, popartej realizacją projektów;
 • umiejętności stosowania narzędzi z obszaru procesu tworzenia oprogramowania, procesów CI/CD oraz narzędzi wspierających: Jenkins, Maven, Git, SonarQube, Liquibase, Hibernate / JPA, JUnit, popartej realizacją projektów;
 • praktycznej znajomości metody SCRUM oraz notacji UML;
 • znajomości technologii frontendowych: Angular (5+)/ HTML5/ CSS3/ Sass/ JavaScript/ TypeScript, systemu kolejkowania ActiveMQ, silnika ElasticSearch, frameworkaVaadin, narzędzia Swagger, zagadnień związanych z Linked Open Data;
 • bardzo dobrej znajomości języka angielskiego.


Mile widziany będzie:

 • certyfikat Oracle Certified Professional lub Sun Certified Java Programmer.


Wszystkim kandydatom oferujemy:

 • pracę przy realizacji ambitnych projektów;
 • możliwość wyboru formy zatrudnienia w zależności od własnych preferencji;
 • szkolenia i certyfikację;
 • benefity (opieka zdrowotna, oferta sportowa, imprezy integracyjne);
 • chill room i unikalną atmosferę w pracy.

Aplikuj